Các Khoa Phòng, Đơn Vị Trực Thuộc

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

Tiền thân của Khoa Công tác xã hội là Khoa Khoa học cơ sở được thành lập năm 1994 với nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học cơ sở cho các chương trình đào tạo của nhà trường.Tiền thân của Khoa Công tác xã hội là Khoa Khoa học cơ sở được thành lập năm 1994 với nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học cơ sở cho các chương trình đào tạo của nhà trường.

Hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động thực hành cho sinh viên ngành tâm lý học"

Với mục tiêu phát triển chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, xây dựng mạng lưới cơ sở thực hành thường xuyên, chuyên nghiệp dành cho sinh viên ngành Tâm lý học, ngày 25/10 vừa qua, Khoa Công tác xã hội – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động thực hành cho sinh viên ngành Tâm lý học”