Đảng

Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) và sinh hoạt chuyên đề Quý I/2024.

Sáng ngày 31/12, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện tổ chức mit-tinh kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) và sinh hoạt chuyên đề Quý I/2024. Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; Nguyễn Hải Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Hoàng Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Thường trực Học viện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn. Cùng dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Học viện và toàn thể cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc Học viện.

Hội thảo khoa học “Thanh niên Việt Nam tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cung cấp nguồn cán bộ có chất lượng cao cho Đoàn Thanh niên và hệ thống chính trị cả nước; là cơ sở nghiên cứu khoa học có uy tín trong cả nước về lĩnh vực thanh niên và khoa học lãnh đạo thanh thiếu niên.