Lễ kết nạp Đảng viên tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; trong đó, nhấn mạnh yêu cầu coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu.Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; trong đó, nhấn mạnh yêu cầu coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu.

Toàn cảnh Lễ kết nạp đảng viên

Thấm nhuần tinh thần đó, ngày 25/6/2024, được sự đồng ý của Đảng ủy Học viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Chi bộ khoa Chính trị học, Chi bộ khoa Công tác xã hội, Chi bộ khoa Công tác thanh thiếu niên long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 04 quần chúng ưu tú là sinh viên tiêu biểu: Bàn Hữu Bảo (QLNNK10), Hoàng Thị Lanh (XHK9), Nguyễn Thị Ngọc Anh (XHK9), Nguyễn Đức Dũng (QHCC3K9) là những gương mặt xuất sắc, tiêu biểu, đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và hoạt động Đoàn sôi nổi, tích cực trong những năm qua của các ngành đào tạo của Học viện. Các đảng viên mới là những sinh viên ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt; nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Luôn đi đầu, gương mẫu trong học tập và rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đ/c Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đ/c Hoàng Minh Tuấn- Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc thường trực Học viện và đ/c Đặng Vũ Tùng – UVBCH Đảng bộ, Giám đốc Phân hiệu Miền Nam chụp ảnh cùng đại diện 03 chi bộ và các đảng viên mới.

Tham dự buổi Lễ kết nạp đảng viên có đồng chí Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; đ/c Hoàng Minh Tuấn, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện; đ/c Đặng Vũ Tùng, UVBCH Đảng bộ Học viện, Giám đốc Phân hiệu Miền Nam; đ/c Phạm Ngọc Linh, UVBCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, trưởng khoa Công tác xã hội; đ/c Nguyễn Văn Quyết, UVBCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Công tác thanh thiếu niên; đ/c Trần Thị Thúy Ngọc, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Chính trị học.

Cùng tham dự buổi lễ kết nạp còn có các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại 03 Chi bộ và 75 các bạn đoàn viên, sinh viên ưu tú đang học tập tại 03 Khoa: khoa Chính trị học, khoa Công tác xã hội và khoa Công tác thanh thiếu niên.

Đảng ủy Học viện quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển đảng viên trong sinh viên và thường xuyên đôn đốc, giao cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong Học viện. Đảng ủy Học viện luôn chăm lo, tạo động lực cho các sinh viên được phát triển trong học tập, trong nghiên cứu khoa học, định hướng tổ chức Đoàn Thanh niên Học viện triển khai các mô hình hoạt động giúp thanh niên phấn đấu, trưởng thành; thông qua đó phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Qua các hoạt động Đoàn, phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học nhiều nhân tố tích cực là đoàn viên có thành tích nổi bật được phát hiện và giới thiệu cho tổ chức đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ trực thuộc đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn xem xét, kết nạp cho 16 quần chúng ưu tú và 02 hồ sơ đề nghị chuyển Đảng chính thức; xây dựng kế hoạch và tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (106 học viên) và 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (43 đồng chí)

Đ/c Phạm Ngọc Linh, Bí thư chi bộ Khoa Công tác xã hội trao quyết định cho các đảng viên.

Các đảng viên Chi bộ khoa Công tác xã hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên

Đ/c Trần Thị Thúy Ngọc, Bí thư chi bộ Khoa Chính trị học trao quyết định cho đảng viên mới.

Đ/c Nguyễn Văn Quyết, Bí thư chi bộ Khoa Công tác thanh niên đọc quyết định Kết nạp Đảng cho đảng viên mới.

Đ/c Trần Thị Thúy Ngọc đại diện cho 03 Chi bộ phát biểu, giao nhiệm vụ cho 04 đảng viên mới. Các đảng viên phải thực hiện 04 nhiệm vụ của người đảng viên, đồng thời nêu lên 04 quyền hạn của đảng viên. Theo quy định tại điều 3 Điều lệ Đảng, đảng viên có 04 quyền và các đảng viên dự bị có 04 quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, đ/c Trần Thị Thúy Ngọc, Bí thư Chi bộ Khoa Chính trị học, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Chính trị học cũng giao nhiệm vụ và phân công các đảng viên tiếp tục theo dõi đảng viên trong thời gian dự bị.

Các đảng viên nghe đ/c Trần Thị Thúy Ngọc giao nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên và phân công đảng viên tiếp tục theo dõi đảng viên trong thời gian dự bị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ Kết nạp đảng viên, Đ/c Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã gửi lời chúc mừng đặc biệt tới 04 quần chúng ưu tú ngày hôm nay đã vinh dự được Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Đ/c Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện nhấn mạnh, Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam luôn quan tâm đến bồi dưỡng giáo dục toàn diện, đặc biệt là công tác phát triển Đảng. Việc kết nạp Đảng cho sinh viên chính là nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, sức mạnh của Đảng. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là cơ sở đào tạo quốc dân, việc kết nạp đảng viên đảm bảo về cả số lượng và chất lượng. Trong nhiều năm, Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác phát triển Đảng góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Đ/c Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Đ/c Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đ/c Hoàng Minh Tuấn - Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc thường trực Học viện và đ/c Đặng Vũ Tùng - UVBCH Đảng bộ, Giám đốc Phân hiệu Miền Nam chụp ảnh cùng các đảng viên 03 Chi bộ và các đảng viên mới.

Đ/c Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đón nhận tình cảm tri ân sâu sắc của đại diện gia đình đảng viên mới.

Để đứng được trong hành ngũ của Đảng là quá trình phấn đấu bền bỉ, nỗ lực tích cực rất lớn của mỗi quần chúng đoàn viên ưu tú trên nhiều lĩnh vực, song cũng được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của gia đình. Đón nhận niềm vinh dự lớn lao của gia đình, dòng họ cũng có đại diện các gia đình của các đảng viên đến tham dự phát biểu và bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đến Đảng ủy, Ban giám đốc cùng các thày, cô luôn quan tâm và tạo môi trường để các thế hệ trẻ phấn đấu trưởng thành.

                                                             Viết tin: Trần Thị Thúy Ngọc

 

about-star