Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới năm 2024

Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2024, Công văn số 1972-CV/ĐUTWĐ ngày 23/5/2024 của Đảng ủy Trung ương Đoàn về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới năm 2024. Sáng ngày 01/6/2024 Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới năm 2024.

Dự khai giảng có TS. Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Học viện; TS. Nguyễn Hải Đăng, UVBTV Đảng ủy Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp học và 175 học viên thuộc các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trung ương Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hải Đăng, phát biểu tại buổi khai giảng.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới năm 2024, đồng chí Nguyễn Hải Đăng UVBTV Đảng ủy Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Đảng uỷ Trung ương Đoàn và Đảng uỷ Học viện luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, rất nhiều năm qua Đảng uỷ học viện đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới thuộc Đảng bộ Trung ương Đoàn. Đồng chí yêu cầu các đồng chí báo cáo viên trên cơ sở nội dung bài giảng, mở rộng, khai thác, liên hệ thực tế gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên để truyền đạt cho học viên. Đồng chí cũng đề nghị các học viên phải nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, tập trung tiếp thu và ghi chép đẩy đủ nội dung bài học đảm bảo chất lượng và làm bài thu hoạch cuối khóa đạt kết quả tốt nhất; phát huy tính tích cực, mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi với báo cáo viên, giữa học viên với nhau để làm rõ hơn, hiểu sâu hơn các nội dung chuyên đề. Trên cơ sở đó, mỗi đồng chí tại lớp đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng danh với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với các đồng chí lớp đối tượng đảng phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sau khi kết thúc khóa học trở về đơn vị công tác và học tập, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và cuộc sống.

Thông qua lớp học, nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề theo quy định: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

about-star