Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023: Tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện

Ngày 12/01/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Ban Thường vụ Đảng uỷ chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị công tác Đảng, các đại biểu đã lắng nghe và thảo luận về Báo cáo Tổng kết công tác đảng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam lần thứ V, Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ Học viện.

TS. Nguyễn Hải Đăng Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng

 TS. Nguyễn Hải Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày báo cáo tổng kết công tác đảng. Báo cáo là bức tranh toàn cảnh về các mặt hoạt động trọng tâm của Học viện, trong đó Đảng ủy Học viện đã tổ chức quán triệt các quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp cho các cán bộ chủ chốt, đồng thời giao các chi bộ trực thuộc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và lộ trình thực hiện. Trong năm 2024, Đảng ủy sẽ chỉ đạo để có đánh giá cụ thể đối với từng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

TS. Hoàng Minh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc thường trực Học viện trình bày báo cáo tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát

TS. Hoàng Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc thường trực Học viện trình bày báo cáo tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy đã kiện toàn các chức danh, nhân sự, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát toàn diện mọi mặt hoạt động về đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, công tác bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác phát triển,… Đặc biệt, Đảng ủy đã chỉ đạo ban hành Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn 2045 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị

Các báo cáo cũng đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện các để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ V và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Kịp thời điều chỉnh các nội dung, hoạt động, giải pháp để nghị quyết gắn với thực tiễn phát triển của Học viện, của Trung ương Đoàn. Báo cáo nhấn mạnh, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy phát huy vai trò tiên phong, nêu gương, nâng cao năng lực lãnh đạo và tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ các chi bộ. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động về công tác phát triển Đảng viên tại chi bộ cơ sở, kinh nghiệm trong thu hút sinh viên, học viên và tăng cường các công bố quốc tế… Tổng kết Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Trịnh Minh Thái đánh giá, hội nghị đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận một số nội dung trong thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ. Về căn bản, Đảng bộ đã hoàn thành một số chỉ tiêu đề ra của năm 2023. Trong bối cảnh có nhiều thách thức, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên của Học viện đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ công tác. TS. Trịnh Minh Thái cho biết, năm 2024 sẽ là năm có nhiều thách thức và cơ hội trong sự phát triển của Học viện. Trong đó, Đảng ủy sẽ chỉ đạo triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác bồi dưỡng và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất chuẩn bị cho các hoạt động, sự kiện quan trọng của Học viện.

TS. Trịnh Minh Thái phát biểu tổng kết hội nghị

Bí thư Đảng ủy Trịnh Minh Thái nhấn mạnh: “Năm 2024, Đảng bộ cần tập trung và quyết liệt triển khai các Nghị quyết, Kết luận Đảng ủy cho ý kiến, chỉ đạo ban hành. Bí thư chia sẻ trăn trở, băn khoăn về công tác phát triển và thu hút nhân lực chất lượng, khẳng định đây là trách nhiệm và công việc chung của toàn Học viện, khuyến khích các chi bộ ra các bàn bạc, thảo luận và ra các nghị quyết và chương trình cụ thể để triển khai một cách mạnh mẽ, hiệu quả. Đồng thời, cũng mong muốn các chi bộ kịp thời năm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chia sẻ, trao đổi và giải quyết mong muốn của cán bộ, đảng viên để xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh góp phần xây dựng tập thể Đảng bộ Học viện ngày càng vững mạnh. Hội nghị đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc, được khen thưởng năm 2023.

Trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

ảnh tổng kết hội nghị

 

about-star