Hội nghị lần thứ VIII Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam: Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu các ngành đào tạo mũi nhọn

Chiều ngày 26/9/2023, Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng theo chương trình công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị có TS.Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng các thành viên của Hội đồng Học viện. TS. Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chủ trì Hội nghị.

  Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, bày tỏ quan điểm thẳng thắn đối với các nội dung: Báo cáo về công tác tuyển sinh năm 2023; Chương trình đảm bảo chất lượng đến năm 2030; Chương trình hợp tác giữa Học viện với các đơn vị sử dụng lao động đến năm 2030. Với Báo cáo về tình hình tuyển sinh năm 2023, Hội đồng ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực của các đơn vị trong Học viện trong công tác tuyển sinh năm học 2023 - 2024 đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, Hội đồng cũng đề nghị Ban Giám đốc Học viện quan tâm đảm bảo về nguồn lực giảng viên, cơ sở vật chất, việc tổ chức giảng dạy, các vấn đề liên quan đến công tác sinh viên năm thứ nhất ... theo đầu ra của chương trình đào tạo. Về Chương trình đảm bảo chất lượng đến năm 2030, Hội đồng cơ bản thống nhất với lộ trình công tác đảm bảo chất lượng của Học viện, cùng với đó cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia công tác đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện trong thời gian tới. Hội đồng đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện bám sát đảm bảo chất lượng hệ thống và đảm bảo chất lượng của cơ sở đào tạo theo quy định báo cáo lại Hội đồng. Về Chương trình hợp tác giữa Học viện với các đơn vị sử dụng lao động đến năm 2030 cần gắn với chuẩn đầu ra, phù hợp với định hướng của từng ngành đào tạo.
 
Toàn cảnh Hội nghị VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
      Bên cạnh đó, Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho ý kiến đối với Kế hoạch mở ngành năm 2024 và các ngành mới theo Tờ trình của Ban Giám đốc. Hội đồng đề nghị Ban Giám đốc nghiên cứu xây dựng Quy hoạch các ngành và chuyên ngành của Học viện đến năm 2030 đảm bảo gắn với Chiến lược phát triển Học viện. Các thành viên Hội đồng cũng cho ý kiến và quan điểm cụ thể đối với Đề án sửa đổi, bổ sung tổ chức bộ máy và vị trí việc làm của Học viện. Hội đồng đánh giá đây là nội dung quan trọng gắn với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ trong thời gian tới và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại Học viện. Vì vậy, đề nghị Ban Giám đốc nghiên cứu các giải pháp cụ thể tập trung xây dựng thương hiệu Học viện, trong đó có thương hiệu của các ngành đào tạo đặc thù, mũi nhọn. Để đảm bảo hiệu quả trong kế hoạch triển khai, Hội đồng đề nghị Ban Giám đốc hoàn thiện về cơ sở pháp lý và thực tiễn, chỉ đạo sát sao, đảm bảo kế hoạch đúng tiến độ.
 
 Các thành viên Hội đồng trao đổi tại Hội nghị
 
   Các nội dung liên quan đến kỳ họp, Hội đồng giao Thường trực Hội đồng Học viện tiếp tục chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo Hội đồng trong các kỳ họp tiếp theo.
Tại Hội nghị VIII, Hội đồng đã thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đối với đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, nguyên Chủ tịch Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam về việc không tiếp tục tham gia Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Ghi nhận đóng góp của đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, thành viên Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
      Hội nghị lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2021-2023) và cũng là Hội nghị lần thứ 3 của năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa đối với công tác của Học viện năm 2023. Hội nghị được tiến hành trong bối cảnh Học viện vừa hoàn thành đợt tuyển sinh khóa 12 và triển khai kế hoạch năm học 2023-2024, kết quả hội nghị thể hiện sự quyết tâm cao độ của Học viện trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo động lực thúc đẩy Học viện phát triển.
about-star