Kết quả thi lần 1 học kỳ I năm học 2023 - 2024 (Khóa 9)

 KẾT QUẢ THI LẦN 1 (KHÓA 9)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 -2024

https://forms.gle/KsZzEFjP48vRCJ4W9 

Sinh viên thắc mắc điểm thi điền vào link phía trên. Lưu ý: Không thắc mắc tại sao điểm thấp hoặc tại sao em làm được bài mà điểm thấp. Các trường hợp như vậy các em làm đơn phúc khảo

Đơn phúc khảo nộp về phòng 209 nhà D. Hạn phúc khảo 14/01/2023

Lớp

Môn

Xem tại đây

TN

Tổ chức sự kiện

Xem tại đây

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

Xem tại đây

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Xem tại đây

Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng truyền thông

Xem tại đây

Công tác văn phòng của Đoàn

Xem tại đây

Thực tập công tác Thanh niên

Xem tại đây

Điểm TB

Xem tại đây

CTXH

Quản trị CTXH

Xem tại đây

CTXH trong bệnh viện

Xem tại đây

PL về các vấn đề xã hội

Xem tại đây

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Xem tại đây

Thực hành Phát triển cộng đồng

Xem tại đây

Điểm TB

Xem tại đây

Luat 1

Pháp luật về công chứng, chứng thực

Xem tại đây

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động

Xem tại đây

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai

Xem tại đây

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự

Xem tại đây

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại

Xem tại đây

Thực tập định hướng nghề nghiệp 2

Xem tại đây

Điểm TB

Xem tại đây

Luat 2

Pháp luật về công chứng, chứng thực

Xem tại đây

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động

Xem tại đây

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai

Xem tại đây

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự

Xem tại đây

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại

Xem tại đây

Thực tập định hướng nghề nghiệp 2

Xem tại đây

Điểm TB

Xem tại đây

Luat 3

Pháp luật về công chứng, chứng thực

Xem tại đây

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động

Xem tại đây

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai

Xem tại đây

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự

Xem tại đây

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại

Xem tại đây

Thực tập định hướng nghề nghiệp 2

Xem tại đây

Điểm TB

Xem tại đây

QHCC1

Xây dựng và hoạch định chiến lược QHCC

Xem tại đây

Truyền thông tích hợp

Xem tại đây

Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng

Xem tại đây

Truyền thông số

Xem tại đây

Truyền thông đa phương tiện

Xem tại đây

Thực tập PR

Xem tại đây

Điểm TB

Xem tại đây

QHCC2

Xây dựng và hoạch định chiến lược QHCC

Xem tại đây

Truyền thông tích hợp

Xem tại đây

Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng

Xem tại đây

Truyền thông số

Xem tại đây

Truyền thông đa phương tiện

Xem tại đây

Thực tập PR

Xem tại đây

Điểm TB

Xem tại đây

QHCC3

Xây dựng và hoạch định chiến lược QHCC

Xem tại đây

Truyền thông tích hợp

Xem tại đây

Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng

Xem tại đây

Truyền thông số

Xem tại đây

Truyền thông đa phương tiện

Xem tại đây

Thực tập PR

Xem tại đây

Điểm TB

Xem tại đây

NN 1

 

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

Xem tại đây

Kỹ năng xử lý điểm nóng chính trị

Xem tại đây

QLNN về tổ chức phi chính phủ

Xem tại đây

Cải cách khu vực công

Xem tại đây

QLNN về lao động, việc làm, tiền lương

Xem tại đây

Kiểm soát trong QLHC Nhà nước

Xem tại đây

Thực hành nghiệp vụ QLNN 2

Xem tại đây

Điểm TB

Xem tại đây

NN 2

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

Xem tại đây

Kỹ năng xử lý điểm nóng chính trị

Xem tại đây

QLNN về tổ chức phi chính phủ

Xem tại đây

Cải cách khu vực công

Xem tại đây

QLNN về lao động, việc làm, tiền lương

Xem tại đây

Kiểm soát trong QLHC Nhà nước

Xem tại đây

Thực hành nghiệp vụ QLNN 2

Xem tại đây

Điểm TB

Xem tại đây

Đảng

Tổ chức nhân sự hành chính Nhà nước

Xem tại đây

QLNN về dịch vụ công

Xem tại đây

Tổ chức và điều hành công sở

Xem tại đây

Đạo đức học

Xem tại đây

Thực tập Công tác Đảng

Xem tại đây

Toán thống kê (Thi bù)

Xem tại đây

Điểm TB

Xem tại đây

TLH

Phát triển cộng đồng

Xem tại đây

Kỹ năng làm việc nhóm trong lĩnh vực tâm lý

Xem tại đây

Tâm lý học truyền thông

Xem tại đây

Tâm lý học nhân cách

Xem tại đây

Tâm lý học xã hội

Xem tại đây

Thực hành Tâm lý học 3

Xem tại đây

Điểm TB

Xem tại đây

 

 

about-star