Tổng kết Đề án bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào và Hội LHTN Campuchia giai đoạn 2019 - 2022 và góp ý dự thảo Đề án giai đoạn 2023 - 2027

ĐTN: Chiều ngày 12/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức  Hội nghị tổng kết Đề án bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào và Hội LHTN Campuchia giai đoạn 2019 - 2022 và góp ý dự thảo Đề án giai đoạn 2023 - 2027.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài Chính, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Học viện thanh thiếu niên Việt Nam.
 
 
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội nghị
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, chủ trì Hội nghị đã định hướng các đại biểu tập trung góp ý vào nội dung bản báo cáo giai đoạn 2019 - 2022 và dự thảo đề án giai đoạn 2023 - 2027. Hội nghị đã nhận được góp ý của đại diện các Ban, Bộ ngành Trung ương và các ban chuyên môn của Trung ương Đoàn về nội dung của báo cáo tổng kết giai đoạn 2019 - 2022 và dự thảo Đề án giai đoạn 2023 - 2027. Các ý kiến góp ý rất cụ thể, sát với thực tiễn.
 
 
Hội nghị tổng kết Đề án bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào và Hội LHTN Campuchia giai đoạn 2019 - 2022 và góp ý dự thảo Đề án giai đoạn 2023 - 2027. 
 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH trung ương Đoàn chỉ đạo Học viện thanh thiếu niên Việt Nam (đơn vị thương trực giúp BBT tham mưu Đề án) tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị, khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết giai đoạn 2019 - 2022 và dự thảo đề án giai đoạn 2023 - 2027 trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn.  

about-star