T.Ư Đoàn bế mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - kiểm tra năm 2023

Sáng 30/5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, T.Ư Đoàn bế mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - kiểm tra năm 2023. Đây là lớp đầu tiên diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30/5 năm 2023 với 59 học viên tham dự.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - kiểm tra năm 2023 được tổ chức thành 03 lớp với hình thức học tập tập trung mỗi lớp trong 05 ngày với tổng gần 200 học viên tham dự.
Cán bộ đoàn tham gia bồi dưỡng là thường trực các tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc phụ trách công tác tổ chức, kiểm tra; lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Xây dựng Đoàn; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra cấp tỉnh.
T.Ư Đoàn bế mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - kiểm tra năm 2023
 Tham gia Lớp bồi dưỡng các học viên được học tập dưỡng các nội dung chuyên đề như: Nghiệp vụ công tác phản biện xã hội; Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống tổ chức Đoàn; Thực tiễn công tác kiểm tra giám sát của Đoàn tại cơ sở; Một số chủ trương mới của Đảng, của Đoàn liên quan đến công tác cán bộ và các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức cơ sở Đoàn trong giai đoạn hiện nay; Một số nội dung về công tác Đoàn viên; công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay; Một số vấn đề cần lưu ý trong triển khai phần mềm Quản lý Đoàn viên; Thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đoàn tại cơ sở...
Cuối khóa học, Ban tổ chức lớp học tiến hành kiểm tra đánh giá và trao giấy chứng nhận cho học viên.
 
 
 
Trao giấy chứng nhận cho 59 học viên tham dự lớp thứ nhất
 Phát biểu tại Lễ bế giảng đồng chí Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Đồng chí mong rằng kết quả học tập thu được của các học viên sẽ tiếp tục được lan tỏa, nhân lên để vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm, nghiệp vụ một cách hiệu quả nhất vào công tác tổ chức, kiểm tra tại các tỉnh, thành đoàn; qua đó góp phần xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh.
Đồng chí Nguyễn Hải Đăng cũng mong muốn thông qua diễn đàn cầu nối là lớp học này, các học viên sẽ tiếp tục tích cực giao lưu, chia sẻ các kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai công tác tại mỗi đơn vị./.
about-star
about-star