Lễ kết nạp Đảng viên tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Ngày 15/5/2024, được sự đồng ý của Đảng ủy Học viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Chi bộ khoa Chính trị học và Chi bộ khoa Luật long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 06 quần chúng ưu tú là sinh viên tiêu biểu. 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định chủ trương: “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập”. Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; trong đó, nhấn mạnh yêu cầu coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu...

Toàn cảnh Lễ kết nạp đảng viên

Thấm nhuần tinh thần đó, ngày 15/5/2024, được sự đồng ý của Đảng ủy Học viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Chi bộ khoa Chính trị học và Chi bộ khoa Luật long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 06 quần chúng ưu tú là sinh viên tiêu biểu: Vì Thị Phương Anh (lớp L1K9), Lò Văn Thích (lớp NN1K9), Trương Quang Minh (lớp L1K9), Nguyễn Như Quỳnh (lớp L1K9), Hoàng Quốc Vũ (lớp L3K9), Lò Thị Dung (lớp NN2K9) là những gương mặt xuất sắc, tiêu biểu, đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện trong những năm qua. Các đảng viên mới là sinh viên có bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đ/c Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chụp ảnh cùng các đảng viên mới của 02 Chi bộ

Tham dự buổi Lễ kết nạp đảng viên có đồng chí Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; đ/c Trần Thị Tuyết Nhung, UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ Khoa Luật; đ/c Trần Thúy Ngọc, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Chính trị học; đ/c Đào Thị Thanh Thủy, UVBCH Đảng bộ Học viện, Bí thư Chi bộ, trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên; đ/c Đỗ Thị Thu Hằng, UVBCH Đảng bộ Học viện, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên; đ/c Trương Khải Minh, Phó BT Đoàn TN Cơ quan TWĐ, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

Cùng tham dự buổi lễ kết nạp còn có các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại 02 Chi bộ và các bạn đoàn viên, sinh viên ưu tú đang học tập tại 02 Khoa.

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong sinh viên luôn được Đảng ủy Học viện quan tâm, chú trọng. Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của công tác phát triển đảng viên trong sinh viên được cấp ủy Đảng thường xuyên đôn đốc, giao cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong Học viện. Đảng ủy luôn chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh niên Học viện hoạt động, tích cực phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Qua các hoạt động Đoàn, phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học nhiều nhân tố tích cực là đoàn viên có thành tích nổi bật được phát hiện và giới thiệu cho tổ chức đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, Chi bộ Khoa Chính trị học đã tổ chức kết nạp cho 19 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung, Bí thư chi bộ Khoa Luật trao quyết định cho các đảng viên.

Đ/c Trần Thị Thúy Ngọc, Bí thư chi bộ Khoa Chính trị học trao quyết định cho đảng viên mới.

Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung đại diện cho 2 Chi bộ phát biểu, giao nhiệm vụ cho 06 đảng viên mới. Các đảng viên phải thực hiện 04 nhiệm vụ của người đảng viên, đồng thời nêu lên 04 quyền hạn của đảng viên. Theo quy định tại điều 3 Điều lệ Đảng, đảng viên có 04 quyền và các đảng viên dự bị có 04 quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, đ/c Trần Thị Tuyết Nhung UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ Khoa Luật cũng giao nhiệm vụ và phân công đảng viên tiếp tục theo dõi đảng viên trong thời gian dự bị.

Các đảng viên nghe đ/c Trần Thị Tuyết Nhung giao nhiệm vụ và phân công đảng viên tiếp tục theo dõi đảng viên trong thời gian dự bị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ Kết nạp đảng viên, Đ/c Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã gửi lời chúc mừng đặc biệt tới 06 quần chúng ưu tú ngày hôm nay đã vinh dự được Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Việc kết nạp Đảng sinh viên chính là nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, sức mạnh của Đảng. Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam luôn quan tâm đến bồi dưỡng giáo dục toàn diện, đặc biệt là công tác phát triển Đảng. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là cơ sở đào tạo quốc dân, việc kết nạp đảng viên đảm bảo về cả số lượng và chất lượng. Trong nhiều năm, Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác phát triển Đảng. Để làm tốt hơn công tác phát triển Đảng, nhất là trong sinh viên Đ/c Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện chỉ đạo các chi bộ tập trung một số điểm sau: (1) Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng trong sinh viên; (2) Công tác phát triển đảng viên tập trung về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; (3) Đề nghị Đoàn Thanh niên Học viện tạo môi trường thuận lợi để các em sinh viên có điều kiện rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, thể hiện khát vọng. Bên cạnh đó, phát động nhiều phong trào hành động yêu nước để các em sinh viên vừa học tập, vừa tham gia các hoạt động cộng đồng và đóng góp cho xã hội, phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Đ/c Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Trong thời gian qua được sự chỉ đạo sát sao và sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy Học viện, Chi bộ Khoa Chính trị học đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được phát triển, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; mặt khác, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, phù hợp với yêu cầu của Đảng và xu thế vận động của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ để đón nhận niềm vinh dự lớn lao này cũng có đại diện các gia đình của các đảng viên tham dự

                                                            Viết tin: Trần Thị Thúy Ngọc             

about-star
about-star