Hội thảo “Đánh giá thực trạng nội dung học phần giáo dục thể chất đáp ứng thời kỳ chuyển đổi số tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”.

Căn cứ kế hoạch số 02 ngày 10 tháng 03 năm 2024 của Khoa Cơ bản. Ngày 20 tháng 03 năm 2024, tại Hội trường tầng 2 Nhà A Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Khoa cơ bản đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng nội dung học phần giáo dục thể chất đáp ứng thời kỳ chuyển đổi số tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”. 

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng Thanh niên, Chào mừng 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) và 78 năm ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao (27/3/1946 – 27/3/2024).

Đến tham gia Hội thảo về phía khách mời và các nhà khoa học có: TS Nguyễn Việt Hòa, Giám đốc Trung tâm giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; TS Nguyễn Hữu Hùng, Ủy viên BCH Liên Đoàn Thể dục Việt Nam, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Thể thao giải trí TP Hà Nội, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng Bộ môn Thể dục Trường Đại học TDTT Bắc Ninh; ThS Nguyễn Mã Lương, Trưởng bộ môn GDTC Học viện chính sách và phát triển; Về phía Học viện có TS. Trần Thị Tuyết Nhung, Phó giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo, cùng sự hiện diện của Lãnh đạo khoa Cơ bản và toàn thể cán bộ giảng viên bộ môn Văn hóa - GDTC - Quốc phòng An ninh.

Hội thảo đã lắng nghe báo cáo chi tiết thực trạng công tác GDTC giai đoạn 2015 – 2024 do đồng chí Vũ Huy Đương trưởng bộ môn GDTC trình bày. Sau đó hội thảo đã lắng nghe các ý kiến đóng góp quý báu, thiết thực từ các chuyên gia nhà khoa học. Sau gần 4 tiếng làm việc, Kết luận Hội thảo đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung, Phó giám đốc Học viện, Chủ trì Hội thảo nhấn mạnh:

1. Sự hiện diện của các chuyên gia nhà khoa học với những đóng góp hết sức cần thiết có giá trị, phù hợp với điều kiện mục tiêu đào tạo của nhà trường,

bởi vậy Khoa cơ bản và bộ môn cần tiếp thu ý kiến tiến tới điều chỉnh chương trình, trước mắt là nội dung chương trình cho phù hợp.

2. Cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản có liên quan đến công tác GDTC đại học để đổi mới phải phù hợp mới mục tiêu chung nền GDTC nước nhà, nhưng không tách rời mục tiêu đào tạo của Học viện

3. Trước mắt cần đổi mới nội dung môn học, cắt giảm và nghiên cứu đưa vào những nội dung tạo hứng thú cho người học nhưng vẫn phải đảm bảo lượng vận động đề ra, đặc biệt nghiên cứu áp dụng ngay các nội dung chương trình theo hướng trang bị kiến thức kỹ năng vận động, bài tập cơ bản với âm nhạc, làm nền tảng để sinh viên phát huy tính sáng tạo phù hợp với chuẩn đầu ra môn học, qua đó thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và chuẩn đầu ra đào tạo của nhà trường.

4. Tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa để xây dựng chương trình GDTC có từ 3 đến 5 môn thể thao tự chọn tiếp cận GDTC theo hướng TTGT và Esport, có thể cả các môn thể thao có định hướng xã hội hóa, tiếp cận nhu cầu của sinh viên và sớm đề xuất các liên kết hợp tác tận dụng nguồn cơ sở vật chất TDTT trên địa bàn quận, ưu tiên gần Học viện.

5. Cần sớm xây dựng kế hoạch, kinh phí tiếp cận chuyển đổi số bài tập số gắn với từng giáo án nội dung giảng dạy GDTC trên hệ thống đào tạo của nhà trường, qua đó hỗ trợ sinh viên nghiên cứu học tập.

6. Tiếp tục nghiên cứu và tổ chức thường xuyên các buổi giao lưu, hội thảo, trải nghiệm thực tiễn, trao đổi học thuật, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ với các trường uy tín.

7. Nghiên cứu đề xuất bổ sung cán bộ giảng dạy, trước mắt là làm việc với các bộ môn các khoa trong nhà trường, để cân đối các giờ giảng dạy GDTC sao cho phù hợp với điều kiện cán bộ hiện có của đơn vị. Để khắc phục các hạn chế này, cần sớm tham mưu cơ chế có tính đặc thù với lãnh đạo nhà trường, để mời các chuyên gia giảng viên thỉnh giảng về hỗ trợ công tác chuyên môn cùng bộ môn đổi mới chương trình, đáp ứng thực tiễn đòi hỏi trong công tác giáo dục thời kỳ chuyển đổi số.

Hội thảo kết thúc trong không khí phấn khởi với những mục tiêu đặt ra của chương trình đều được mổ sẻ đóng góp, từ đó định hướng cho công tác GDTC của học viên hoàn thiện, phát triển. Phát biểu kết thúc hội thảo, Đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung, Phó giám đốc Học viện, Chủ trì Hội thảo đã thay mặt ban giám đốc Học viện gửi lời cảm ơn tới các thầy, các chuyên gia nhà khoa học đã bớt thời gian về hỗ trợ đóng góp cho các chương trình của Hội thảo và bày tỏ trong tương lai sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm đồng hành./.

about-star
about-star