Hội nghị lần thứ 9 "Đánh giá công tác năm 2023, tập trung thảo luận kế hoạch công tác năm 2024 của Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam"

Sáng ngày 21/12/2023, Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng theo chương trình công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng Học viện, TS. Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2023 của Hội đồng Học viện và Chương trình làm việc năm 2024. Thống nhất thông qua Kế hoạch giám sát của Hội đồng Học viện năm 2024.

Ảnh 1: Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị lần thứ 9

Hội nghị đã thảo luận về Báo cáo tổng kết năm 2023 của Học viện, Hội đồng ghi nhận sự nỗ lực cố gắng chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Học viện, các phòng khoa chức năng để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2023. Trong năm 2023 có nhiều điểm nhấn trong công tác đào tạo, thành lập được Phân hiệu của Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các văn bản pháp lý đang dần từng bước xây dựng dự thảo, lấy ý kiến toàn Học viện, ban hành triển khai trong thời gian tới để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện đối với công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cũng như các lĩnh vực khác. Hội đồng đã thẳng thắn phân tích những hạn chế trong công tác năm 2023, đồng thời xác định nguyên nhân cụ thể và đề ra giải pháp cho năm 2024.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Hội đồng đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục xây dựng các ngành đào tạo mới và đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành hiện nay đang có. Tăng cường xây dựng hệ thống học liệu, giáo trình, bài giảng. Đẩy mạnh hợp tác liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp, tỉnh thành Đoàn trong tổ chức các khóa/ lớp đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn. (2) Ban hành và triển khai định hướng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đến năm 2030. Tăng cường công bố quốc tế và các Hội thảo, tọa đàm khoa học, tăng cường uy tín và thương hiệu của Học viện; (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, vững chuyên môn, thạo kỹ năng, giỏi nghiệp vụ; tập trung xây dựng các chương trình cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch. Tăng cường thu hút đội ngũ cán bộ có trình độ cao về công tác, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa khối giảng viên và cán bộ hành chính; (4) Hoàn thành tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; (5) Nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên trách trong công tác quản lý hành chính; cân đối các nguồn kinh phí đảm bảo thu nhập cho giảng viên, viên chức, người lao động; (6) Tăng cường kỷ cương học đường, quan tâm học bổng và việc làm sinh viên.

Hội đồng thông qua đối với Báo cáo tình hình tài chính năm 2023, dự toán tài chính năm 2024, đồng thời giao Ban Giám đốc cần lưu ý công tác cập nhật các văn bản hướng dẫn mới về công tác tài chính, tăng cường công tác quản lý các đơn vị trong Học viện theo quy chế của Học viện và Trung ương đoàn về công tác tài chính,  tìm kiếm các nguồn, khai thác các lớp liên kết... đảm bảo nguồn thu sự nghiệp của Học viện.

Ảnh 2. Toàn cảnh Hội nghị 9, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Hội nghị lần thứ 9, Hội đồng đã nghe các nội dung kiểm điểm năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng Học viện và Giám đốc Học viện. Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành các mảng công tác và kết quả của Hội đồng, Học viện trong năm 2023 dưới sự chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Học viện. Hội đồng đề nghị các đồng chí bổ sung, nhấn mạnh thêm đối với mối quan hệ công tác giữa Hội đồng và Ban Giám đốc học viện trong phối hợp, chỉ đạo công tác để có được các kết quả quan trọng trong năm vừa qua.

Hội nghị lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2021 -2026) và cũng là Hội nghị lần thứ 4 của năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp, các thành viên Hội đồng tập trung đánh giá về kết quả công tác của Hội đồng Học viện và của Học viện. Hội nghị đã thảo luận về phương hướng trọng tâm công tác năm 2024 của Hội đồng tạo bước phát triển đột phá cho Học viện. Kết quả hội nghị thể hiện ý chí quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Học viện, tìm giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững của Học viện.

about-star
about-star