Hội nghị lần thứ 11 của hội đồng học viện nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 27/6/2024, Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ công tác của Học viện trong 6 tháng đầu năm 2024. Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam cùng các thành viên của Hội đồng Học viện. TS. Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Ảnh 1: Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị lần thứ 11

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ và gợi mở mang tính định hướng đối với các báo cáo do Ban Giám đốc Học viện trình tại Hội nghị, trong đó có thảo luận về các giải pháp quan trọng, các vấn đề căn cốt liên quan đến các nội dung công tác Học viện trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2024.

Hội nghị tập trung bàn về việc tiếp tục giữ vững thương hiệu gắn với nâng cao chất lượng của Học viện, chất lượng nguồn nhân lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên và chất lượng sinh viên. Hội đồng cũng lưu ý cần cụ thể hóa, ban hành các văn bản, kế hoạch làm cơ chế để lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công việc khoa học, chuyên nghiệp hơn.

Ảnh 2. Thành viên Hội đồng tham gia trao đổi tại Hội nghị

Về công tác kiểm định, Ban Giám đốc cần có báo cáo tổng thể sau kết luận của đoàn đánh giá ngoài năm 2024 gửi Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đây là cơ sở rất quan trọng để Ban Bí  thư Trung ương Đoàn có hình dung tổng thể về những lợi thế và kết quả của Học viện trong thời gian qua cũng như có cơ chế chỉ đạo kịp thời có những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện tại giúp Học viện ngày càng phát triển.

Ảnh 3. Thành viên Hội đồng tham gia trao đổi tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đề xuất nên có một Hội nghị chuyên đề sâu về hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện. Hội đồng ủy quyền cho Thường trực Hội đồng, Ban Giám đốc sẽ rà soát và có kế hoạch triển khai. Nội dung này liên quan đến việc đăng bài báo trên tạp chí quốc tế, chất lượng xuất bản bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành của giảng viên, sự tham gia của giảng viên trên các diễn đàn nghiên cứu khoa học quốc tế ... Đây là việc cần quan tâm đầu tư và có chế độ chính sách cụ thể, kịp thời. Đây cũng là lĩnh vực Học viện cần quan tâm để xây dựng kế hoạch triển khai khi Nghị quyết đã được ban hành. Hình thành các cơ chế phối hợp của Học viện, cơ chế dành cho giảng viên, các nhóm nghiên cứu bằng thế mạnh của Học viện cùng với lợi thế của Viện nghiên cứu thanh niên để đồng bộ tất cả thế và lực mà chúng ta đang có.

Ảnh 4. Toàn cảnh Hội nghị 11 của Hội đồng Học viện

Hội đồng cũng đề nghị Ban Giám đốc Học viện quan tâm chỉ đạo rà soát tổng thể các nhiệm vụ theo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2024, Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để có giải pháp quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, cần sớm cụ thể hóa các Nghị quyết của Hội đồng với quyết tâm cao nhất tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng hiện nay.

Hội nghị lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị, các thành viên biểu quyết đồng ý 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Học viện chuẩn bị kết thúc năm học 2023-2024, Học viện hoàn thành kiểm định cơ sở giáo dục đại học, chuẩn bị các hoạt động lớn của Học viện. Trên cơ sở đánh giá những thành tựu đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế, tập trung thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của Học viện, các thành viên Hội đồng đều đồng thuận với kế hoạch của Học viện trong thời gian tới.

about-star
about-star