Thông báo hủy kết quả thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông báo hủy kết quả thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 

about-star
about-star