Rà soát điểm Khóa 9 - Lần 1

Rà soát điểm Khóa 9 lần 1

(Chỉ tính điểm học và thi lần đầu tiên phục vụ cho việc rà soát điểm sinh viên làm khóa luận)

Điểm học lại và thi lại sẽ được cập nhật vào các lần rà soát tiếp theo

STT NGÀNH ĐIỂM
1 Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền Nhà Nước Xem tại đây
TBC
2 Luật Luật 1
Xem tại đây
Luật 2
Xem tại đây
Luật 3
Xem tại đây
TBC
3 Quan Hệ Công Chúng QHCC1
Xem tại đây
QHCC 2
Xem tại đây
QHCC 3
Xem tại đây
TBC
4 Quản Lý Nhà Nước QLNN 1
Xem tại đây
QLNN 2
Xem tại đây
TBC
5 Công Tác Thanh Thiếu Niên Xem tại đây
TBC
6 Tâm Lý Học Xem tại đây
TBC
7 Công Tác Xã Hội Xem tại đây
TBC
about-star