Bế giảng và tổng kết Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K65C12,C13,C14

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Học viện TTN Việt Nam; Kế hoạch học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65C12, C13, C14, Chiều ngày 21/5/2022 Học viện tổ chức Lễ bế giảng và tổng kết lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65C12, C13, C14

   Đến dự buổi lễ, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có sự hiện diện:

- Đồng chí Trần Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối.

   Về phía Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có sự hiện diện:

- Đồng chí Hoàng Tùng, quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

   Về phía Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có sự hiện diện:

- TS. Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

- TS. Trần Thị Tuyết Nhung, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện

và 152 học viên đến từ các đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Ủy ban Tài chính Quốc gia, Ủy ban Kinh tế Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Học viện Tòa án, Đại học Kiểm sát Hà Nội... thuộc Khối các cơ quan Trung ương.

  TS. Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu

   Sau hơn một năm học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ địa phương.

Đồng chí Đào Xuân Sáng đại diện học viên phát biểu

   Kết quả học tập toàn khóa: 152 học viên hoàn thành khóa học, đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, xếp loại Giỏi 95 học viên, chiếm tỷ lệ 62,5%; xếp loại Khá 57 học viên, chiếm tỷ lệ 37,5%; không có học viên xếp loại Trung bình. Đặc biệt, có 15 học viên đã vinh dự được Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tặng Giấy khen về đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

TS. Nguyễn Hải Đăng tặng Giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện

about-star

    Tin cùng loại

about-star