Lịch công tác Tuần 07, 08 - Từ ngày 12/02 đến 21/02/2018


LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 07, 08 - Từ ngày 12/02 đến 21/02/2018

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

 Thứ hai

12/02

 

9h00

 

Làm việc với khoa Công tác thiếu nhi

Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Đào tạo và CTSV và toàn thể khoa Công tác Thiếu nhi.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

10h00

 

Họp về công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn 2018

Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phú Trường, Trần Thị Tuyết Nhung, Đặng Anh Thao, Hoàng Văn Hòa

Thứ ba

13/02

 

 

Thứ Tư

14/02

 

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018, các đơn vị thực hiện theo kế hoạch

Thứ Năm

15/02

 

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018, các đơn vị thực hiện theo kế hoạch

Thứ Sáu

16/02

 

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018, các đơn vị thực hiện theo kế hoạch

LỊCH TUẦN 08 TỪ 19/02 ĐẾN 23/02/2018

Thứ Hai

19/02

 

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018, các đơn vị thực hiện theo kế hoạch

Thứ Ba

20/02

 

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018, các đơn vị thực hiện theo kế hoạch

Thứ Tư

21/02

 

8h30

Gặp mặt đầu xuân 2018

Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị 

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A

Các đơn vị thực hiện theo thông báo số 65 ngày 02/02/2018

8h30

Gặp mặt đầu xuân cán bộ Cơ quan Trung ương Đoàn

Thành phần: Đ/c Hoàng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Học viện, đại diện thường trực Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện

Thứ Năm

22/02

 

 

Thứ Sáu

23/02

8h00

Giao ban tuần

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

Ghi chú: - Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung