Lịch công tác Tuần 37 - Từ ngày 11/9 đến 16/9/2017


LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 37 - Từ ngày 11/9 đến 16/9/2017

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung


Thứ hai

11/9

8h00

Làm việc với Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, trưởng phòng Kế hoạch-Tài vụ, trưởng phòng Quản trị, lãnh đạo phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Nhà A

9h30

Hội ý về công tác bồi dưỡng cán bộ

Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Đ/c Hoàng Văn Hòa

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Nhà A

10h00

Làm việc với phòng Kế hoạch Tài vụ về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, trưởng phòng Quản trị, lãnh đạo phòng Kế hoạch-Tài vụ,

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Nhà A

13h30

Hội ý về công tác khai giảng năm học mới

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ, trưởng Khoa Công tác thanh niên, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, lãnh đạo Trung tâm phát triển kỹ năng xã hội.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Nhà A

14h30

Làm việc với phòng Quản trị về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, trưởng phòng Kế hoạch-Tài vụ, lãnh đạo phòng Quản trị.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2- Nhà A

 

16h30

Làm việc với các tổ bộ môn về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, trưởng các khoa và trưởng các Bộ môn trực thuộc Học viện.

Đai điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

Thứ ba

12/9

8h00

Đại hội chi bộ Viện Nghiên cứu Thanh niên

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

8h00

Làm việc với khoa Chính trị học về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, trưởng các khoa và lãnh đạo Khoa Chính trị học

Địa điểm: Phòng họp Viện NCTN

9h45

Công bố quyết định tiếp nhận cán bộ về công tác tại khoa Chính trị học

Thành phần: Ban giám đốc HV, trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, toàn thể giảng viên khoa Chính trị học

Địa điểm: Phòng họp Viện NCTN

10h15

Làm việc với khoa Công tác thiếu nhi về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban giám đốc HV, trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trưởng các khoa, lãnh đạo khoa Công tác thiếu nhi

Địa điểm: Phòng họp Viện NCTN

14h00

Đại hội chi bộ các tổ bộ môn

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

Thứ Tư

13/9

10h00

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khối Doanh nghiệp Trung ương

Thành phần: Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Sông Đà

14h00

Làm việc với khoa Công tác Thanh niên về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, trưởng các khoa và lãnh đạo Khoa Công tác thanh niên

Đai điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

Thứ Năm

14/9

8h00

Làm việc với khoa Công tác Xã hội

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, trưởng các khoa và lãnh đạo Khoa Công tác xã hội

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

10h00

Làm việc với Phòng Tổ chức- Hành Chính về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, trưởng phòng Kế hoạch- Tài vụ.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

15h30

Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Thành phần: Theo công văn triệu tập và thư mời của Đoàn thanh niên HV

Địa điểm: Hội trường tầng 2  Nhà C

Thứ Sáu

15/9

8h00

Giao ban tuần

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các phòng

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

8h00

Giám đôc Học viện dự Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

Địa điểm: Số 3 Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt

10h30

Giám đôc Học viện họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn

Địa điểm: Số 3 Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt

Thứ Bảy

16/9

8h00

Dự Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn xã khu vực Tây Nam Bộ

Thành phần: Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp

Địa điểm: Phân viện miền Nam

9h00

Giám đốc Học viện giảng bài cho lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn xã khu vực Tây Nam Bộ

Đại điểm: Phân viện miền Nam

14h00

Giám đốc Học viện giảng bài cho lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn xã khu vực Tây Nam Bộ

Đại điểm: Phân viện miền Nam

 

Ghi chú: - Các chi bộ triển khai đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo Công văn hướng dẫn số 08 ngày 14/6/2017 của Đảng ủy Học viện.

               - Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung