Công đoàn Phòng Đào tạo và các Trung tâm tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022


Công đoàn Phòng Đào tạo và các Trung tâm tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Sáng ngày 29/8/2017, Công đoàn Phòng Đào tạo và các Trung tâm đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến dự Đại hội Công đoàn Phòng Đào tạo và các Trung tâm nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có đồng chí Phạm Thị Thanh Mai – Chủ tịch công đoàn Học viện và 12 đại biểu là đoàn viên công đoàn Phòng Đào tạo và các Trung tâm.

Tại Đại hội: Đồng chí Trần Quang Thái chủ tịch công đoàn Phòng Đào tạo và các trung tâm đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Phòng Đào tạo và các Trung tâm, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Phương hướng nhiệm kỳ tới 2017-2022.

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Phòng Đào tạo và các Trung tâm Nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn Phòng Đào tạo và các Trung tâm đã hoạt động theo đúng điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo quyền lợi, thu nhập cho đoàn viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn Phòng Đào tạo và các Trung tâm luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Phòng và các Trung tâm, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai – Chủ tịch Công đoàn Học viện biểu dương và ghi nhận những kết quả Công đoàn Phòng Đào tạo và các Trung tâm đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành Công đoàn Phòng Đào tạo và các Trung tâm cần cụ thể hóa các tiêu chí trong phương hướng của nhiệm kỳ tới,  tham gia tích cực các phong trào do Công đoàn Học viện phát động,…

Thay mặt Chi ủy Chi bộ, đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung – Bí thư Chi bộ, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Phòng Đào tạo và các Trung tâm nghiêm túc tiếp thu, vận dụng hiệu quả, sáng tạo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công đoàn Học viện đồng thời tiếp tục nghiên cứu những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ để đề ra giải pháp hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chăm lo tốt hơn về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, vận động đoàn viên tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại Học viện

Đại hội đã tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 02 đồng chí.

1.   Đồng chí Nguyễn Thu Ngân – Chủ tịch

2.   Đồng chí Nguyễn Thị Dinh  – Phó Chủ tịch

Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

 

Sau đây là một số hình ảnh của đại hội: