Khoa Công tác Xã hội nghiệm thu tập bài giảng năm học 2017 - 2018


 Khoa Công tác Xã hội nghiệm thu tập bài giảng năm học 2017 - 2018 

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, thứ 6 ngày 18 tháng 8 năm 2017, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức nghiệm thu 02 tập bài giảng của Khoa Công tác xã hội:

1.    Hành vi con người và môi trường xã hội (Chủ biên – ThS. Dương Thị Hiền);

2.    Tham vấn trẻ em (Chủ biên – TS. Phạm Ngọc Linh).

Việc nghiệm thu tập bài giảng được tiến hành nghiêm túc, theo đúng quy định và đảm bảo thời gian, chất lượng để đào tạo chương trình đại học chuyên ngành Công tác xã hội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Sau khi nghiệm thu, các đề tài này sẽ được chuyển giao để áp dụng vào thực tiễn dạy học tại tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng như các cơ sở giáo dục đào tạo có nhu cầu.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

 

                                                        Ban truyền thông Khoa Công tác xã hội.