Lịch công tác Tuần 32- Từ ngày 07/8 đến 13/8/2017


LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 32- Từ ngày 07/8 đến 13/8/2017

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung


Thứ hai

07/7

7h30

Dự Lễ Chào cờ tháng 8/2017 và phát động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt năm 2017 của cơ quan Trung ương Đoàn

Thành phần: Chủ tịch công Đoàn Học viện

Đại điểm: Sân 60 Bà Triệu, Hà Nội

8h00

Khai mạc lớp bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên làm công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội phía Nam

Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo Phân viện miền Nam, Ban Tổ chức lớp.

Địa điểm: Hội trường A - Phân viện miền Nam

8h30

Giám đốc Học viện giảng bài lớp bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên làm công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội phía Nam

Địa điểm: Hội trường A Phân viện miền Nam

14h00

Giám đốc Học viện làm việc với Phân viện miền Nam

Địa điểm: Phòng họp Phân viện miền Nam

 

14h00

Họp BCH Công đoàn mở rộng

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

Thứ ba

08/8

8h00

Giám đốc Học viện làm việc với Phân viện miền Nam (cả ngày)

Địa điểm: Phòng họp Phân viện miền Nam

8h00

Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung - Trường phòng Đào tạo & CTSV dự Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 184 QĐ/TW  (cả ngày)

Địa điểm: Hội trường số 1 – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

9h00

Họp Ban Tổ chức Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào

Thành phần: Đ/c Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện

Địa điểm: Phòng họp 60 Bà Triệu, Hà Nội

14h00

Họp thường trực tổ biên soạn Quy chế chi tiêu nội bộ

Thành phần: Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng KH-TV, Trưởng phòng TC-HC

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Nhà A

Thứ Tư

09/8

8h00

Giám đốc Học viện làm việc với Phân viện miền Nam

Địa điểm: Phòng họp Phân viện miền Nam

14h00

Nghiệm thu tài liệu huấn luyện cán bộ Hội LH Thanh niên Việt Nam

Thành phần: Giám đốc Học viện, các thành viên Hội đồng (theo quyết dịnh của Giám đốc Học viện)

Địa điểm: Phòng họp Phân viện miền Nam

 

Thứ Năm

10/8

8h00

Giám đốc Học viện dự hội nghị công tác cán bộ của Trung ương Đoàn

Đại điểm: Hội trường tầng 2 - Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội

8h00

Khai mạc lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ.

Thành phần: Đ/c Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện, trưởng phòng Tổ chức hành chính và theo Kế hoạch 25/KH-HVTTN ngày 04/8/2017

Địa điểm: Phòng 202 - Nhà C

16h30

Bế mạc lớp bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên làm công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội phía Nam

Thành phần: Ban Giám đốc Phân viện miền Nam, Ban Tổ chức lớp; học viện dự theo thông tri triệu tập.

Địa điểm: Hội trường A - Phân viện miền Nam

 

Thứ Sáu

11/8

8h00

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm học 2016-2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành phần: Giám đốc Học viện, trưởng phòng Đào tạo và công tác sinh viên.

Đại điểm: Hội trường C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 01 Đại Cồ Việt, Hà Nội

8h00

Đ/c Hoàng Minh Tuấn – Phó Giám đốc HV dự Kỷ niệm ngày Quốc tế Thanh niên năm 2017

Địa điểm: Hội trường lớn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

10h00

Giao ban tuần

Thành phần: Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Nhà A

14h00

Làm việc với khoa chính trị học về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên; trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - nhà A

Thứ Bảy

      12/8

8h00

Sinh viên học tuần sinh hoạt công dân (cả ngày)

Chủ nhật

13/8

8h00

Sinh viên học tuần sinh hoạt công dân (cả ngày)

8h00

Nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội chương trình 260 tiết

Thành phần: Giám đốc Học viện, các thành viên Hội động dự theo quyết định của Giám đốc Học viện

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - nhà A

14h00

Nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội chương trình 260 tiết

Thành phần: Giám đốc Học viện, các thành viên Hội động dự theo quyết định của Giám đốc Học viện

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - nhà A

  

Ghi chú: Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung

Thứ 4 ngày 09/8/2017 Bệnh viện Meldatec sẽ trả kết quả khám bệnh và có bác sĩ tư vấn từ 14h00 đến 17h00