Lịch công tác Tuần 31- Từ ngày 30/7 đến 06/8/2017


  LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần 31- Từ ngày 30/7 đến 06/8/2017   

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ nhật

30/8

8h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Thành phần: Theo QĐ của Giám đốc HV

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A


Thứ hai

31/7

8h00

Chấm thi Tốt nghiệp Khóa 1 hệ VLVH tại Học viện

Thành phần: Theo QĐ của Giám đốc HV

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

8h00

Nghiệm thu đề cương môn học Khoa công tác Thiếu nhi

Thành phần: Giám đốc Học viện, các thành viên hội đồng

Địa điểm: Phòng họp Viện NCTN

10h00

Họp về triển khai các lớp Lào, Campuchia 2017 và công tác chuẩn bị mở ngành đào tạo đại học mới.

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo khoa Công tác thanh niên, lãnh đạo K công tác thiếu nhi, trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

14h00

Họp với khoa Công tác thanh niên về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, toàn thể giảng viên khoa Công tác thanh niên.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

16h00

Tổ công tác kiểm tra quyết toán tài chính năm 2016 của Trung ương làm việc với Học viện

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, toàn thể cán bộ Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

Thứ ba

01/8

 

 

Các Khoa, Bộ môn giảng dạy theo kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt

8h00

Làm việc với các Khoa công tác thiếu nhi về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng các phòng: Tổ chức – Hành chính, Đào tạo và công tác sinh viên; toàn thể giảng viên khoa Công tác thiếu nhi.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

Thứ Tư

02/8

14h00

Làm việc với các Bộ môn về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng các phòng: Tổ chức – Hành chính, Đào tạo và công tác sinh viên; toàn thể giảng viên các tổ bộ môn

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

15h00

Họp chỉnh sửa Chiến lược phát triển Học viện

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, trưởng phòng Đào tạo và công tác sinh viên, trưởng bộ môn tin học, Chủ tịch công Đoàn Học viện.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

 

Thứ Năm

03/8

8h00

Giám đốc Học viện dự khai mạc đại hội chi bộ tổ dân phố

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà C

14h00

Gặp mặt chia tay Đ/c Nguyễn Thị Lại, Đ/c Phạm Cải, Đ/c Nguyễn Minh Hương về hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Thành phần: Ban Giám đốc HV, đại diện các đơn vị trong Học viện, toàn thể cán bộ phòng Quản Trị, Trung tâm phát triển kỹ năng xã hội.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

16h00

Làm việc với Khoa Công tác Xã hội về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng các phòng: Tổ chức – Hành chính, Đào tạo và công tác sinh viên; toàn thể giảng viên Khoa CTXH

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

 

Thứ Sáu

04/8

8h00

Giao ban tháng 8

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Thanh niên, Phân viện miền Nam.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

14h00

Nghiệm thu giáo trình kinh tế vĩ mô (Khoa Chính trị học)

Thành phần: Giám đốc Học viện, các thành viên Hội đồng

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A

Thứ Bảy

05/8

8h00

Nghiệm thu tài liệu tập huấn cán bộ Đoàn Thanh niên Lào

Thành phần: Theo quyết định của Giám đốc Học viện

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

14h00

Hội thảo góp ý chương trình đào tạo đại học mới của Khoa Công tác thanh niên

Thành phần: Ban Giám đốc HV, Trưởng phòng Đào tạo & CTCT SV đại diện lãnh đạo các khoa; các chuyên gia, nhà khoa học (theo giấy mời)

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

 

Ghi chú: - Đề nghị các đơn vị nộp báo cáo giao ban tháng về phòng TCHC  trước ngày 3/8/2017

- Công Đoàn HV tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ từ ngày 03-06/8/2017 năm 2017 theo Thông báo số 31/TB-CĐHVTTN ngày 12 tháng 7 năm 2017

 - Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung