Lịch công tác Tuần 30 - Từ ngày 24/7 đến 30/7/2017


LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 30 - Từ ngày 24/7 đến 30/7/2017

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung


Thứ hai

24/7

8h00

Khai mạc lớp bồi dưỡng báo cáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội

Thành phần: Đ/c Bùi Quang Huy Bí thư BCH Trung ương Đoàn, BTC lớp học, GVCN và các giảng viên theo Công văn triệu tập số 143/HVTTNVN ngày 20/7/2017.

Địa điểm: Hội trường tầng 2 – nhà C

10h00

Họp Hội đồng thi tốt nghiệp VHVL K1

Thành phần: Theo QĐ của Giám đốc Học viện

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

14h00

Họp tổ công tác xác định vị trí việc làm khối phòng, trung tâm

Thành phần: Theo QĐ của Giám đốc Học viện

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

Thứ ba

25/7

8h00

Tổ công tác xác định vị trí việc làm  họp với  Phòng Tổ chức - Hành chính

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

14h00

Họp Hội đồng tuyển dụng Học viện

Thành phần: Theo QĐ của Giám đốc Học viện

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

14h00

Đ/c Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Học viện hỏi thăm nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ.

Thứ Tư

26/7

8h00

Tổ công tác xác định vị trí việc làm  họp với  Phòng  Quản trị

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

10h00

Làm việc với Trung tâm phát triển kỹ năng xã hội

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng tổ chức – Hành chính và toàn thể cán bộ Trung tâm phát triển kỹ năng xã hội

 

Thứ Năm

27/7

7h30

Lớp tập huấn bồi dưỡng đào tạo theo tín chỉ (học cả ngày)

Thành phần: Toàn thể giảng viên các khoa, bộ môn, giảng viên kiêm chức đang làm công tác giảng dạy tại Học viện

Địa điểm: Phòng 202 – nhà C

8h00

Tổ công tác xác định vị trí việc làm họp với  Phòng  Đào tạo & CTCT, SV

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

14h00

Tổ công tác xác định vị trí việc làm  họp với  Trung tâm TT-TV

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

16h00

Bế mạc lớp bồi dưỡng báo cáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội

Thành phần: BTC lớp học, GVCN

Địa điểm: Hội trường tầng 2 – nhà C

 

Thứ Sáu

28/7

7h30

Lớp tập huấn bồi dưỡng đào tạo theo tín chỉ (học cả ngày)

Thành phần: Toàn thể giảng viên các khoa, bộ môn, giảng viên kiêm chức đang làm công tác giảng dạy tai Học viện

Địa điểm: Phòng 202 – nhà C

8h00

Giao ban tuần

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng, phó các phòng.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

14h00

Tổ công tác xác định vị trí việc làm  họp với Phòng KH-TV

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

16h00

Phổ biến quy chế thi tốt nghiệp hệ VLVH K1

Địa điểm: Hội trường tầng 2 – nhà A

Thứ Bảy

29/7

08h00

Đ/c Hoàng Minh Tuấn – Phó Giám đốc HV dự Hội nghị “Phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017 – 2025”

Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà G3, Trường Đại học Xây dựng

 

 

Thi tốt nghiệp Lớp VHVL K1

Địa điểm: Giảng đường tầng 2 – nhà C

Chủ nhật

30/7

 

 

Thi tốt nghiệp Lớp VHVL K1

Địa điểm: Giảng đường tầng 2 – nhà C

10h00

Đ/c Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc HV dự Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII, năm 2017

Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh

 

Ghi chú:

   

     - Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung