Giới thiệu bộ môn Văn hóa và Giáo dục thể chất


Bộ môn Văn hóa và Giáo dục thể chất là đơn vị có từ những ngày đầu tiên thành lập trường, có nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đoàn, Hội, Đội các kiến thức và năng lực chuyên môn cần thiết trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, quốc phòng an ninh; góp phần hoàn thành mục tiêu đào tạo của các khóa học. Trong suốt 55 năm qua, Bộ môn là đơn vị đã thường xuyên cải tổ, đổi mới để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ công tác. Bộ môn đã từng lần lượt mang các tên gọi: Phòng Văn hóa quần chúng, Phòng Thực hành, Bộ môn Câu lạc bộ, Bộ môn Văn hóa Thể thao- Quân sự, Khoa Văn hóa Thể thao; Bộ môn Lý luận và nghiệp vụ Văn hóa Thể thao. Trong quá trình hoạt động bộ môn đã nhiều lần sát nhập rồi lại tách ra: hai lần sát nhập với Khoa Công tác Đoàn; một lần sát nhập với Khoa công tác Thanh thiếu nhi, tháng 8/2011 lại tách thành bộ môn trực thuộc Ban giám đốc và mang tên là Bộ môn Văn hóa và Giáo dục thể chất. Thời gian dẫu có phôi phai nhưng những cái tên trìu mến và 21 gương mặt đã từng gắn bó với “tổ ấm’ này mãi mãi là “bài ca không bao giờ quên”. Hôm nay nhiều đồng chí đã chuyển công tác, nhiều đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ về nghỉ hưu, hai đồng chí đã về cõi vĩnh hằng, chúng tôi những người đang công tác luôn luôn tôn trọng những công lao đóng góp của các thế hệ đi trước, khắc sâu tình nghĩa nồng thắm và không bao giờ lãng quên.

Cùng với sự trưởng thành và đổi mới của Học viện Thanh thiếu Niên Việt Nam, bộ môn Văn hóa và Giáo dục thể chất đã không ngừng phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường. Toàn bộ nội dung chương trình đã có những “đột phá”, cải tiến, đã biên soạn được bộ tài liệu giảng dạy gồm 5 cuốn dùng cho chương trình trung cấp: lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng; Nghiệp vụ văn hóa thể thao; Mỹ học đại cương; Nhạc lý cơ bản; Quốc phòng an ninh và đang biên soạn cuốn Đại cương văn hóa Việt Nam.

Bộ môn luôn cải tiến phương pháp dạy học, gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn, trong và ngoài giờ lên lớp, trong trường và ngoài xã hội, gắn bó với cơ sở nắm bắt hơi thở sinh động của phòng trào Thanh thiếu nhi.

Từ đề án đổi mới tổ chức bộ máy của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam theo hướng đào tạo đại học, bộ môn văn hóa và giáo dục thể chất có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao trong và ngoài Học viện. Bộ môn có nhiệm vụ:

- Xây dựng và phát triển bộ môn theo tiêu chuẩn của một cơ sở giáo dục đại học, hướng tới thành lập khoa Văn hóa và giáo dục thể chất.
- Tổ chức giảng dạy những môn học thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng an ninh.
- Nghiên cứu khoa học, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ học tập, hướng dẫn viết tiểu luận và khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên.
- Tham mưu cho Ban Giám Đốc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao trong những ngày lễ lớn.

Về nhân sự, hiện nay bộ môn có ba cán bộ, ThS. Hoàng Vân làm Trưởng bộ môn.

Hướng tới tương lai, bộ môn Văn hóa và Giáo dục thể chất tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của cán bộ đi trước: Đoàn kết - sáng tạo - hiệu quả - Thắm đượm nghĩa tình, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng để Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thực sự là cái nôi đào tạo cán bộ thanh niên cho cả nước.