Giới thiệu khoa Công tác xã hội


GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

I. Khái quát lịch sử thành lập

Tháng 3 năm 1995, Khoa được thành lập với tên gọi Khoa Khoa học cơ sở bao gồm các bộ môn: Tâm lý học, Xã hội học, Ngoại ngữ, Tin học. Trên cơ sở của Khoa Khoa học cơ sở, tháng 9 năm 2003 Khoa Xã hội học Thanh niên ra đời  theo quyết định của Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm các bộ môn: Tâm lý học - Giáo dục học, Xã hội học, Công tác xã hội, sau đó bổ sung môn học Giới và phát triển. Ngày 1 tháng 5 năm 2011 Khoa Công tác xã hội được thành lập theo quyết định của Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

- Địa chỉ: Tầng 3 nhà B, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

- Điện thoại: 04.37751728 (Văn phòng khoa)

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng cơ bản:

- Đào tạo Đại học ngành Công tác xã hội

- Nghiên cứu, ứng dụng, thực hành các lĩnh vực trong Công tác xã hội

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học và một số chuyên ngành khác liên quan đến lĩnh vực xã hội và nhân văn ở các trình độ: đại học, sau đại học, trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp và trình độ cao đẳng, trung cấp nghề thông qua các hoạt động: xây dựng chương trình; kế hoạch giảng dạy, học tập

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học; chủ động khai thác và triển khai các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học, các doanh nghiệp; gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo theo chuyên ngành về các lĩnh vực xã hội.

- Xây dựng quy hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên. Quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên trong khoa. Quản lý sinh viên theo quy định của Học viện.

- Quản lý chất lượng, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; tổ chức biên soạn giáo trình; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập.

- Đề xuất với Ban Giám đốc Học viện về việc xây dựng kế hoạch phát triển, quản lý, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo sự phân cấp của Học viện.

III. Kết quả thành tích đạt được

- Giảng dạy các môn Xã hội học, Tâm lý học, Giáo dục học, Dân số - Giới và phát triển, các môn trong chuyên ngành Công tác xã hội : Tâm lý học; Kỹ năng giao tiếp; Xã hội học đại cư­ơng; Giới – Dân số và Phát triển; Hành vi con người và môi trường xã hội; Công tác XH cá nhân, nhóm; Thống kê lao động xã hội; Nhập môn công tác xã hội; Tổ chức và Phát triển cộng đồng; An sinh xã hội; Tham vấn; Chính sách XH; Thực tập công tác xã hội I; Thực tập công tác xã hội II và các môn tự chọn trong chương trình Trung cấp CTXH chuyên ngành Thanh niên và phục vụ các khóa đào tạo cán bộ Đoàn, Hội, Đội tại Học viên cũng như các lớp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Hoàn thiện và xây dựng các nội dung chương trình đào tạo của Học viện đảm bảo tính khoa học, hệ thống, thiết thực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Công tác Đoàn, Hội, Đội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

+ Nâng cao chất luợng, hiệu quả của hoạt động giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp giảng dạy hiện đại với phương pháp truyền thống, lấy người học làm trung tâm, áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy.

+ Tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học về nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, về tiến trình hội nhập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

+ Năm 2010, đáp ứng yêu cầu đào tạo của chương trình Trung cấp nghề Công tác xã hội chuyên ngành Thanh nỉên, Khoa đã tiến hành Hội thảo khoa học hoàn thiện đề cương 11 môn học thuộc chuyên ngành Công tác xã hội như: Nhập môn Công tác xã hội; Công tác xã hội cá nhân, nhóm; An sinh xã hội; Kỹ năng giao tiếp; Phát triển cộng đồng; Hành vi con người và môi trường xã hội; Tham vấn; Chính sách xã hội; Thống kê lao động - xã hội; Thực tập nghề công tác xã hội I, Thực tập nghề công tác xã hội II.

- Từ năm 2012 - 2014: biên soạn và thẩm định 25 đề cương môn học và 4 tập bài giảng hệ đại học.

- Quản lý tốt đội ngũ cán bộ, giảng viên theo quy chế đào tạo, tham gia các hoạt động của Hoc viện và cơ quan Trung ương Đoàn theo sự chỉ đạo của các tổ chức như: Đảng ủy; Công đoàn; Đoàn thanh niên và các hoạt động xã hội khác.

- Với những đóng góp to lớn của tập thể Khoa trong công tác giảng dạy và nghiên cứu. Khoa công tác xã hội đã được công nhận các danh hiệu thi đua trong nhiều năm nhiều năm qua: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (2011); Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn (2006; 2010); Bằng khen của BCH Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương (2007;2009); Bằng khen của BCH công đoàn viên chức Việt Nam (1997, 1999); Giấy khen của BCH Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn (2008, 2010). Khoa luôn được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền.

Cơ sở vật chất

Phòng thực hành kỹ năng Công tác xã hội với chức năng tổ chức các hoạt động thực hành kỹ năng công tác xã hội.

Lĩnh vực nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu chính:

-       An sinh xã hội và phát triển cộng đồng

-       CTXH với trẻ em, gia đình

-       CTXH trong các tổ chức chính trị xã hội

-       Chính sách xã hội

-       Công bằng xã hội

-       Giới, SKSS, SKTD

-       Sức khỏe cộng đồng, sức khỏe tâm thần

-       Người khuyết tật...

Đề tài nghiên cứu

Tuy mới thành lập, nhưng tất cả cán bộ, giảng viên của khoa đều chủ trì, tham gia thực hiện các đề tài NCKH các cấp:

·       Một số đề tài đã nghiệm thu:

+ Đề tài cấp bộ “Nghiên cứu kỹ năng công tác xã hội đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội” (Ths. Đỗ Tường Vi làm chủ nhiệm đề tài) đã nghiệm thu năm 2011 đạt kết quả xuất sắc.

+ Đề tài NCKH cấp cơ sở do Ths Lê Thu Hiền là CNĐT “Nghiên cứu mô hình thực tập của sinh viên ngành công tác xã hội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam” đã nghiệm thu tháng 11 năm 2013 đạt kết quả xuất sắc

·       Một số đề tài đang triển khai:

- Đề tài cấp bộ năm 2014: 02 đề tài do Ts. Phạm Ngọc Linh và Ths. Phạm Thị Thanh Mai làm chủ nhiệm đề tài.

Sản phẩm nghiên cứu

3 cuốn sách:

- Sách “Công tác xã hội với người nghèo” dành cho  đào tạo CTXH hệ cao đẳng nghề

- Sách “Truyền thông và vận động xã hội” dành cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo CTXH

- Tài liệu hướng dẫn thực hành “Công tác xã hội với người bị hại và người làm chứng chưa thành niên trong hệ thống tư pháp”

- Tài liệu hướng dẫn thực hành “Công tác xã hội trong trường hợp khẩn cấp”

- Tài liệu hướng dẫn thực hành “Công tác xã hội với người dân tộc ít người”

Hợp tác trong nước

Khoa CTXH có quan hệ hợp tác với các Bộ ngành, các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc về đào tạo CTXH và phối hợp cùng các Trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ quan đơn vị tại địa phương đào tạo cung cấp nguồn nhân lực CTXH

Hợp tác Quốc tế

Khoa CTXH coi hợp tác quốc tế là công tác rất quan trọng để góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, sinh viên, nhằm phục vụ chất lượng nghiên cứu và đào tạo.  Hiệu quả của sự hợp tác quốc tế của Khoa đang ngày càng nâng cao. Trung bình hàng năm đều có các Giáo sư, chuyên gia CTXH từ các trường đối tác sang làm việc, tập huấn cho cán bộ giảng viên, sinh viên của Khoa.

Định hướng phát triển của Khoa Công tác xã hội

- Đảm bảo hướng phát triển của Khoa theo quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện đã được Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn ký ngày 25 tháng 3 năm 2011: Khoa sẽ tham gia đào tạo chuyên ngành Công tác xã hội ở bậc đại học cao đẳng; Trung cấp chuyên nghiệp; các hệ đào tạo liên thông và các khóa bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có đầy đủ số lượng, chất lượng và phấn đấu đến năm 2015 có 100% giảng viên có trình độ thạc sỹ chuyên ngành trở lên.

IV. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Lãnh đạo khoa

 

Trưởng Khoa: Ths. Nguyễn Trọng Tiến

Phụ trách chung các hoạt động về đào tạo và nghiên cứu của Khoa

 

 

Phó trưởng khoa: ThS. Dương Thị Hiền

Phụ trách đào tạo và cơ sở vật chất

 

2. Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy Học viện

Bí thư chi bộ: Ths Nguyễn Trọng Tiến

Phó bí thư: ThS. Dương Thị Hiền

Chi ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Bình

3. Công Đoàn Khoa

Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Phạm Thị Thanh Mai

Phó chủ tịch Công đoàn: Ths. Nguyễn Thị Bình

Ủy viên BCH Công đoàn: CN. Nguyễn Ngọc Tùng

4. Các tổ bộ môn

Bộ môn Khoa học Cơ sở Công tác xã hội:

Trưởng bộ môn: ThS. Phạm Thị Thanh Mai

Bộ môn An sinh xã hội

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Ngọc Linh

Bộ môn Phương pháp Công tác xã hội

Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Trọng Tiến