9/26/2022 4:35:11 PM (10211)

Thông báo Lịch thi chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ - Ngày thi 09.10.2022

 LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023

 

Ngày thi

Buổi

Thời gian

Môn thi

Hình thức

Địa điểm

Chủ nhật 09/10/2022

Sáng

7h00

Tiếng Anh

Nghe - Đọc - Viết

401, 402, 403

09h30

Nói

401 - 402 - 403

Ghi chú:

1. Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút

2. Chuẩn bị Căn cước công dân.

3. Không mang Túi sách, điện thoại vào khu vực thi (Nhà C)

 Danh sách phòng thi: P401 - Xem tại đây; P402 - Xem tại đây; P403 - Xem tại đây

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video