7/29/2022 3:09:56 PM (19424)

LỊCH + DANH SÁCH THI LẠI, THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022 ( 06.09.2022)


LỊCH + DANH SÁCH THI LẦN 2

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2021 – 2022 ( NGÀY 06.09.2022)

KHÓA 8 - LỊCH THI LẦN 2 - XEM TẠI ĐÂY

Ngành CTXH

Ngành

CTTN

Ngành QLNN

Ngành XDD

Ngành Luật

Ngành QHCC

Ngành Tâm lý

Cơ sở VHVN

Công tác giám sát

Đánh giá nguồn nhân lực

Khoa học quản lý

Luật đất đai

 

 

CTXH trong trường học

Công tác giáo dục

QLNN về dịch vụ công

Một số ngành luật

Luật so sánh

 

 

Đạo đức học

Công tác văn phòng

QLNN về kinh tế

Nghiệp vụ công tác Đảng

Pháp luật về CB,CC,VC

 

 

Lý thuyết CTXH

Nghiệp vụ công tác Hội

Văn hóa công sở

Tổ chức nhân sự HCNN

Pháp luật về công chứng

 

 

Phát triển cộng đồng

 

 

Xây dựng Đảng vê tư tưởng

Pháp luật về tham nhũng

 

 

Sức khỏe cộng đồng

 

 

 

Pháp luật về con người

 

 

 

 

 

 

Pháp luật về TTN

 

 

 

 

 

 

Pháp luật về vi phạm HC

 

 

 KHÓA 9 - LỊCH THI LẦN 2 - XEM TẠI ĐÂY

Ngành CTXH

Ngành

CTTN

Ngành QLNN

Ngành XDD

Ngành Luật

Ngành QHCC

Ngành Tâm lý

Chính sách xã hội

Lịch sử Đ,H,D

Chính trị học đại cương

Học thuyết

Luật hôn nhân và gia đình

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Nghiệp vụ công tác Đ,H,D

CTXH với trẻ em

Lịch sử Đảng

Đạo đức công vụ

Khởi nghiệp

Luật tố tụng dân sự

Kỹ năng viết cho PR

Tâm lý học lâm sàng

Dân số và phát triển

Nghi thức Đội

Kinh tế phát triển

Lịch sử Đảng

Luật tố tụng hình sự

Lịch sử Đảng

 

Lịch sử Đảng

 

QLNN về KH,MT

Phương pháp NCKH

Phương pháp NCKH

Vũ quốc tế

 

Nghiệp vụ công tác Đ,H,D

 

Thủ tục hành chính

Vũ quốc tế

Tin học

Xã hội học đại cương

 

Sức khỏe tâm thần

 

Tổ chức bộ máy HC

Xây dựng Đảng về TC

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 KHÓA 10 - LỊCH THI LẦN 2 - XEM TẠI ĐÂY

 

Ngành CTXH

Ngành

CTTN

Ngành QLNN

Ngành XDD

Ngành Luật

Ngành QHCC

Ngành Tâm lý

CTXH cá nhân

Chủ nghĩa XH

Chủ nghĩa XH

Các đảng chính trị trên TG

Kinh tế chính trị

Chủ nghĩa XH

Chủ nghĩa XH

Đạo đức nghề CTXH

Kinh tế chính trị

Kinh tế VI MÔ

Luật hiến pháp

Luật dân sự 1

Kinh tế chính trị

Lịch sử các trường phái tâm lý

Giáo dục học đại cương

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Luật hiến pháp

Lý luận NN&PL

Luật hình sự 1

Nghiệp vụ công tác Đ,H,Đ

Tâm lý học phát triển

Kỹ năng giao tiếp

Pháp luật học đại cương

Nghiệp vụ công tác Đ,H,Đ

Triết học

Những vấn đề chung về Đ,H,Đ

Tin học

Tư tưởng HCM

Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ

Phương pháp NCKH

Quản lý HC

 

Triết học

Triết học

 

Tâm lý học phát triển

Tâm lý học phát triển

Vũ quốc tế

 

 Nghiệp vụ Đ,H,D

 

 

Tham vấn cơ bản

 

 

 

 

 

 

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

 

Xã hội học đại cương

 

 

 

 

 

 

 LỊCH THI SẼ LÙI ĐẾN NGÀY 12.09.2022

Ghi chú:

1. Gia hạn thời gian đăng ký thi lại, thi cải thiện đến hết ngày 05/09/2022. ( Từng sinh viên đăng ký - Không đăng ký qua Ban cán sự)

2. Sinh viên đã nộp tiền nhưng không có tên yêu cầu thực hiện lại Bước 2

3. Hình thức đăng ký và nộp tiền thi lại, thi cải thiện

             * Nộp qua tài khoản ngân hàng:

                - Bước 1: Nộp tiền vào tài khoản : Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

                                                                            Số tài khoản: 115000128199

                                                                            Ngân hàng: Vietinbank Đống Đa

                           ( Lệ phí: 70.000đ/môn)

                - Bước 2: Gửi thông tin đăng ký môn thi kèm theo hình ảnh đã chuyển tiền vào Mail: daotao@vya.edu.vn

                               Nội dung:

                                        + Họ và tên; Lớp; Khóa

                                        + Môn thi lại

 

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video