6/21/2022 2:37:32 PM (3155)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI MÔN THAY THẾ TỐT NGHIỆP

 ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 7)

THAY THẾ TỐT NGHIỆP

Lớp

Môn

Xem tại đây

QHCC

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

Tải xuống

Kỹ năng giám sát và phản biện xã hội

Tải xuống

TN 1

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý về công tác thanh niên

Tải xuống

Xã hội học thanh niên

Tải xuống

Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

TN 2

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý về công tác thanh niên

Tải xuống

Xã hội học thanh niên

Tải xuống

Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

D

Công tác dân vận của Đảng

Tải xuống

Quản lý hành chính nhà nước ở cơ sở

Tải xuống

Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về một số lĩnh vực của đời sống xã hội

Tải xuống

Luat 1

Luật môi trường

Tải xuống

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động

Tải xuống

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai

Tải xuống

Luat 2

Luật môi trường

Tải xuống

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động

Tải xuống

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai

Tải xuống

XH 1

Tâm lý học xã hội

Tải xuống

Công tác xã hội với người nhiễm HIV/AIDS

Tải xuống

Công tác xã hội với người nghèo

Tải xuống

XH2

Tâm lý học xã hội

Tải xuống

Công tác xã hội với người nhiễm HIV/AIDS

Tải xuống

Công tác xã hội với người nghèo

Tải xuống

 

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong QLHCNN - Xem tại đây

Cải cách hành chính công - Xem tại đây

Tạo lập môi trường và động cơ làm việc trong khu vực công - xem tại đây

Lịch thi lần 2 - Xem tại đây

Sinh viên đăng ký thi lần 2 và nộp tiền vào tài khoản của Học viện trước ngày 24.06.2022. Sinh viên gửi đăng ký vào mail: daotao@vya.edu.vn 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video