12/27/2017 5:43:47 PM (5907)

Điểm Khóa 4 - Học kỳ 5

  Điểm Khóa 4 - Học kỳ 5 

 

D1

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Dân số phát triển

Kinh tế vi mô

Lịch sử xây dựng các đảng chính trị

Luật hành chính

Một số ngành Luật trong hệ thống PLVN

Tiếng Anh chuyên ngành

Xây dựng Đảng về chính trị

Xây dựng Đảng về tư tưởng

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP 

D2

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Dân số phát triển 

Kinh tế vi mô

Lịch sử xây dựng các đảng chính trị

Luật hành chính

Một số ngành Luật trong hệ thống PLVN 

Tiếng Anh chuyên ngành

Xây dựng Đảng về chính trị 

Xây dựng Đảng về tư tưởng 

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP  

D3

Cơ sở Văn hóa Việt Nam 

Dân số phát triển

Kinh tế vi mô

Lịch sử xây dựng các đảng chính trị

Luật hành chính

Một số ngành Luật trong hệ thống PLVN

Tiếng Anh chuyên ngành

Xây dựng Đảng về chính trị

Xây dựng Đảng về tư tưởng

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP  

TN1

Công tác dân vận của Đảng

Kỹ năng công tác thanh niên 

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

Ngoại ngữ chuyên ngành 1 

Quản lý hành chính Nhà nước 

Quản lý Nhà nước về Công tác thanh niên

Nghiệp vụ Công tác Thanh niên

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TN2

Công tác dân vận của Đảng

Kỹ năng công tác thanh niên

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

Ngoại ngữ chuyên ngành 1 

Quản lý hành chính Nhà nước

Quản lý Nhà nước về Công tác thanh niên

Nghiệp vụ Công tác Thanh niên

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TN3

Công tác dân vận của Đảng

Kỹ năng công tác thanh niên

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

Quản lý hành chính Nhà nước

Quản lý Nhà nước về Công tác thanh niên

Nghiệp vụ Công tác Thanh niên

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

XH1

CTXH nhóm

Dân số và phát triển

Hành vi con người và môi trường xã hội

Khoa học lãnh đạo quản lý

Ngoại ngữ chuyên ngành

Văn hóa quần chúng

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

XH2

CTXH nhóm

Dân số và phát triển

Hành vi con người và môi trường xã hội

Khoa học lãnh đạo quản lý

Ngoại ngữ chuyên ngành

Văn hóa quần chúng

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

 

 

 

 

 

 

 

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video