12/20/2017 3:32:26 PM (15368)

THÔNG BÁO SÁCH MỚI

  THÔNG BÁO SÁCH MỚI  

 

Nhằm phục vụ bạn đọc tìm kiếm tài liệu nhanh chóng dễ dàng và hiệu quả Trung tâm Thông tin – Thư viện đã tiến hành lập danh mục tài liệu sách mới được bổ sung năm 2017 (có danh mục kèm theo).

Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo tới các giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên quan tâm đến thư viện tìm đọc.

Trân trọng./.

 

 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video