12/10/2018 (8767)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bế giảng 02 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đoàn trong trường trung học phổ thông khu vự phía Nam

Ngày 23/10/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bế giảng 02 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đoàn trong trường trung học phổ thông khu vự phía Nam.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bế giảng  02 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đoàn trong trường trung học phổ thông khu vự phía Nam

 

 

Ngày 23/10/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bế giảng 02 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đoàn trong trường trung học phổ thông khu vự phía Nam. Dự lễ bế giảng có đồng chí Bùi Minh Tuấn, Phó trưởng Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn, TS. Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban tổ chức lớp học. Lớp học được tổ chức là lớp thứ tư và thứ năm trong chuỗi 05 lớp bồi dưỡng về công tác Đoàn trong trường THPT toàn quốc lần đầu tiên được TW Đoàn tổ chức năm 2017. Lớp đã học tập các chuyên đề:

- Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong trường trung học phổ thông năm học 2017 -2018.

- Phương pháp, kỹ năng xây dựng chương trình công tác Đoàn trong trường Trung học phổ thông.

- Phương pháp công tác của người cán bộ Đoàn trong trường học.

- Công tác giáo dục của Đoàn đối với học sinh THPT thông qua triển khai Chương trình hành động số 33-CTr/TWĐTN-BTG ngày 18/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

- Công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THPT.

- Mạng xã hội và kỹ năng định hướng, tập hợp thanh niên qua mạng xã hội.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng tổ chức các trò chơi, sinh hoạt tập thể.

- Phương pháp thiết kế và tổ chức các hoạt động tình nguyện cho học sinh trung học phổ thông.

Kết quả học tập có 137 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

 

Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video