1/22/2018 10:00:05 AM (5862)

ĐIỂM RÀ SOÁT KHÓA 3 (08/02/2018)

SINH VIÊN KIỂM TRA VÀ ĐỐI CHIẾU (HỌ VÀ TÊN; NGÀY SINH; NƠI SINH; GIỚI TÍNH; ĐIỂM TỪNG MÔN; MÔN THI TỐT NGHIỆP)

SINH VIÊN NÀO CÓ THẮC MẮC XIN GỬI VỀ

Mail: daotao@vya.edu.vn

Nội dung ghi: Thắc mắc - đính chính - Lớp - Khóa

 - Họ và tên:

 - Ngày sinh:

 - Nơi sinh: 

Nội dung thắc mắc:  

HẠN CUỐI CÙNG VÀO NGÀY  01/03/2018

Sinh viên Khóa 3 nộp học phí sau ngày 30/01/2018 không đủ điều kiện dự thi (Xem thông báo tại đây)

Danh sách Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (Tính đến hết ngày 06/02/2018) Xem tại đây

SAU THỜI HẠN TRÊN PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ LẬP DANH SÁCH BÁO CÁO GIÁM ĐỐC ĐỂ BAN HÀNH DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP

 

LỚP

HỌC KỲ

D1

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

D2

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

D3

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

D4

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TN1

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TN2

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TN3

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TN4

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

XH1

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

XH2

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

 

 Danh sách thi lại, thi cải thiện Học kỳ 7 Xem tại đây

 

 

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video