3/18/2014 (6109)

Tin hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2014)

Với mục đích tạo không khí sôi nổi và ôn lại lịch sử truyền thống 83 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong 2 ngày 21 và 22/3/2014, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

**********

  

            Trong 2 ngày 21 và 22/3/2014, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

            Mục đích nhằm tạo khí thế sôi nổi, ôn lại lịch sử truyền thống 83 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tiếp lửa truyền thống giữa các thế hệ cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn và các bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện TTN Việt Nam, đồng thời hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển bền vững hoạt động thanh niên tình nguyện”.

 

 

         

 

        

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video