1/10/2014 4:57:00 PM (15130)

Giới thiệu khoa Công tác thiếu nhi

Khoa được thành lập ngày 12/5/1968, tháng 12/2002 sát nhập cùng Khoa Công tác Thanh niên, Khoa Văn hóa Thể thao thành khoa Công tác Thanh thiếu nhi. Tháng 8/2011, thành lập lại Khoa Công tác Thiếu nhi

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG TÁC THIẾU NHI

 

          

Khoa Công tác Thiếu nhi được thành lập ngày 12/5/1968. Từ ngày thành lập tới nay, khoa đã góp phần quan trọng vào công tác đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác phụ trách Đội trên địa bàn cả nước. Các cán bộ của Khoa đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học như chủ trì đề tài cấp bộ KTN 94-03 “Vấn đề trẻ lang thang, thực trạng và giải pháp”, đề tài KTN 95-06 “Giáo dục đội viên lớn lên Đoàn”, đề tài KTN 2000-04 “Xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi ở cơ sở, đề tài ĐT.CSĐTN.14-03Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên - Tổng phụ trách Đội giai đoạn hiên nay”. Chủ biên, biên soạn, xuất bản hàng chục đầu sách là giáo trình Công tác Đội cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học sư phạm, và hệ thống Đoàn, Đội trong cả nước, tham gia giảng dạy và viết tài liệu cho nhiều chương trình dự án của UNICEF, các tổ chức NGO khác như: Giáo trình Công tác Đội lồng ghép phòng chống tai nạn thương tích trẻ em (2010), tài liệu phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cho cán bộ Đoàn, phụ trách Đội cấp phường xã (2011), tài liệu truyền thông và vận động trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cho cán bộ Đoàn, phụ trách Đội ở cơ sở (2001), tổ chức Câu lạc bộ trẻ em ở địa bàn dân cư (2013), ….

Hiện nay, đội ngũ của khoa gồm 6 giảng viên trong đó có 2 thạc sĩ, 4 giảng viên chính, 4 có trình độ cử nhân, lý luận chính trị cao cấp. Bên cạnh đó, khoa còn cộng tác với đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về công tác trẻ em, công tác Đội.

Khoa và nhiều giảng viên trong khoa trong các thời kỳ đã nhận được những phần thưởng cao quý của Nhà nước: khoa là đơn vị đầu tiên được tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ (1998), bằng khen của Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em Việt Nam (1998), 01 giảng viên được phong tặng Nhà giáo ưu tú, 4/6 giảng viên được tăng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, 3 giảng viên được tặng Huy chương “Phụ trách giỏi”, huy chương vì sự nghiệp chăm sóc giáo dục trẻ em, 1 giảng viên được thưởng Huân chương Lao động hạng 3, 4 giảng viên được tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2010) và nhiều phần thưởng cao quý khác của Trung ương Đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với truyền thống bề dầy gần 50 năm phấn đấu, trưởng thành, Khoa Công tác Thiếu Nhi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao phó.

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video