5/16/2023 4:27:28 PM (4299)

ĐIỂM RÀ SOÁT KHÓA 8 NIÊN KHÓA 2018 - 2023 (LẦN 1) - 16.05.2023

 ĐIỂM RÀ SOÁT KHÓA 8 (16.05.2023)

NIÊN KHÓA 2018 - 2023

Điểm tính đến ngày 16/05/2023 - Đã có điểm thi lần 2 học kỳ 7

K8 - D: Xem tại đây

K8 - TN: Xem tại đây

K8 - NN: Xem tại đây

K8- XH: Xem tại đây

K8 - CC1: Xem tại đây

K8 - CC2: Xem tại đây

K8 - L1: Xem tại đây

K8 - L2: Xem tại đây

K8 - L3: Xem tại đây

Giáo dục thể chất: Xem tại đây  Học cùng K7: Xem tại đây

 

Ghi chú: 

 - Sinh viên kiểm tra kỹ: Học và tên; Ngày sinh; nơi sinh; giới tính; điểm của môn học nếu có gì sai sót hoặc nhầm lẫn thì thực hiện các bước như sau

    B1: Nội dung sai cần sửa; minh chứng ( Giấy khai sinh; Điểm hoạc cùng lớp nào, khóa nào)

    B2: Gửi vào Mail: daotao@vya.edu.vn cùng nội dung; tên; lớp; số điện thoại

Thời gian rà soát từ ngày 16/05/2023 đến hết ngày 29/05/2023

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video