4/12/2023 11:55:45 AM (873)

Hội nghị lần thứ Sáu Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam: Thảo luận và thông qua các kế hoạch công tác quan trọng của Học viện

              Sáng ngày 11/4/2023, Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ Sáu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thông qua nhiều nội dung quan trọng trong kế hoạch công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị, có TS. Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn cùng các thành viên của Hội đồng Học viện. TS. Trịnh Minh Thái, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chủ trì Hội nghị.

 
Ảnh 1: Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị lần thứ Sáu
              Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá cao công tác chuẩn bị các kế hoạch công tác của Học viện: Phương án tuyển sinh năm 2023;Kế hoạch tuyển dụng năm 2023;Kế hoạch NCKH năm 2023;Kế hoạch bồi dưỡng năm 2023; Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2023. Các Kế hoạch được xây dựng đã cơ bản bám sát nhiệm vụ của Học viện và các vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình phát triển của Học viện. Các thành viên Hội đồng đều đề nghị cần bám sát các quy định của luật hiện hành, các Nghị quyết và chủ trương đã được phế duyệt và triển khai bảo đảm chất lượng đối với các nội dung trên. Hội đồng thống nhất thông qua và giao cho Ban Giám đốc Học viện tiếp thu, hoàn thiện và triển khai thực hiện. Riêng đối với Kế hoạch mua sắm của Học viện năm 2023, Hội đồng thành lập Tổ thẩm tra xem xét, báo cáo Hội đồng trước khi tiến hành các thủ tcj theo quy định.
 
Ảnh 2. Thành viên Hội đồng trao đổi nội dung của Hội nghị
Trong khuôn khổ Hội nghị, Hội đồng Học viện đã cho ý kiến về nội dung Đề án thành lập khoa Luật; phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Hội đồng đánh giá đây là những công việc và đơn vị quan trọng Học viện cần sớm hoàn thiện các hồ sơ liên quan theo đúng quy định và báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn để phê duyệt thành lập các đơn vị trên theo đúng quy định pháp luật.
 Đối với các nội dung khác, Hội đồng đề nghị Giám đốc Học viện tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện các văn bản theo đúng trình tự, thủ tục và báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chủ trương trước khi trình Hội đồng trong các kỳ họp tiếp theo.
 
Ảnh 3. Toàn thể các thành viên của Hội đồng Học viện tham dự Hội nghị lần thứ Sáu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hội đồng đề nghị Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo hoàn thiện các nội dung đang chậm tiến độ theo Nghị quyết của Hội đồng Học viện năm 2022. Trong đó, Hội đồng đề nghị Giám đốc Học viện tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các Đề án bám sát Chiến lược phát triển của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
          Phiên họp lần thứ Sáu và cũng là phiên họp đầu tiên của năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thống nhất nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa đối với công tác của Học viện năm 2023. Sự tập trung trí tuệ, nhất trí cao của các thành viên Hội đồng đối với các kế hoạch, đề án, phương án về các lĩnh vực hoạt động của Học viện tạo nên động lực, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Học viện trong một năm công tác nhiều khởi sắc.
Tác giả: Phạm Ngọc Linh

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video