2/15/2023 2:11:24 PM (5330)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 KHÓA 11 (NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG; QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC; TÂM LÝ HỌC; CÔNG TÁC XÃ HỘI)

 ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 11)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 -2023

Lớp

Môn

Xem tại đây

CC 1

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Nhập môn quan hệ công chúng

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

CC 2

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Nhập môn quan hệ công chúng

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

CC 3

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Nhập môn quan hệ công chúng

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

CC 4

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Nhập môn quan hệ công chúng

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

CC 5

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Nhập môn quan hệ công chúng

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

CC 6

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Nhập môn quan hệ công chúng

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

CC 7

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Nhập môn quan hệ công chúng

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

NN 1

Kinh tế vĩ mô

Tải xuống

Kỹ năng truyền thông

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

NN 2

Kinh tế vĩ mô

Tải xuống

Kỹ năng truyền thông

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

TLH 1

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

TLH 2

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

XH 1

Giáo dục kỹ năng sống

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Nhập môn công tác xã hội

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

XH 2

Giáo dục kỹ năng sống

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Nhập môn công tác xã hội

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

Học lại

Giáo dục kỹ năng sống 

 Tải xuống

Nhập môn CTXH 

 Tải xuống

Nhập môn quan hệ công chúng 

 Tải xuống

Pháp luật học đại cương 

 Tải xuống

 

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video