2/2/2023 10:03:47 AM (13586)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 KHÓA 10 (Ngành Luật, CTTTN, Xây dựng Đảng và Chính quyền NN)

 ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 10)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 -2023

Lớp

Môn

Xem tại đây

LUAT 1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật dân sự 2

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

LUAT 2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật dân sự 2

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

LUAT 3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật dân sự 2

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

LUAT 4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật dân sự 2

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

LUAT 5

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật dân sự 2

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

LUAT 6

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật dân sự 2

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

TN 1

Lịch sử Đảng CSVN

Tải xuống

Lý luận chung về công tác thiếu nhi

Tải xuống

Lý luận chung về công tác thanh niên

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Toán thống kê trong KHXH

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xây dựng các tổ chức thanh niên

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

TN 2

Lịch sử Đảng CSVN

Tải xuống

Lý luận chung về công tác thiếu nhi

Tải xuống

Lý luận chung về công tác thanh niên

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Toán thống kê trong KHXH

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xây dựng các tổ chức thanh niên

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

D

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kinh tế vi mô

Tải xuống

Quản lý hành chính nhà nước

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Toán thống kê trong KHXH

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

Học lại: 1. Chủ nghĩa XHKH; 2. Giáo dục kỹ năng sống; 3. NHập môn CTXH; 4. Nhập môn QHCC; 5. Pháp luật học đại cương; 6. Tâm lý học đại cương; 7. Vũ quốc tế

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video