12/22/2022 3:20:33 PM (2439)

Hội nghị lần thứ năm Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam: Hội tụ để đồng hành cùng sự lớn mạnh của Học viện

 Hội nghị lần thứ năm Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam: Hội tụ để đồng hành cùng sự lớn mạnh của Học viện

 
Chiều ngày 20/12/2022, Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ Năm, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua nhiều nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển VYA trong năm 2023 và giai đoạn tiếp theo. Tham dự Hội nghị, có TS. Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn cùng các thành viên của Hội đồng Học viện. TS. Trịnh Minh Thái, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chủ trì Hội nghị.
 
Ảnh 1: Chủ tịch Hội đồng chúc mừng TS Nguyễn Minh Triết và các thành viên mới tham gia Hội đồng
Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả và những thành tích nổi bật trong các lĩnh vực công tác, đặc biệt công tác quản trị, định hướng công tác và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng. Hội đồng ghi nhận sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành các mảng công tác và kết quả của Hội đồng, Học viện trong năm 2022 dưới sự chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Học viện. Sau hơn 3 giờ làm việc, thảo luận với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, 18 thành viên Hội đồng Học viện đã biểu quyết thông qua tất cả các nội dung của kỳ họp lần này.
 
Ảnh 2. TS Trịnh Minh Thái chủ trì Hội nghị
Trên cơ sở đó, Hội đồng Học viện đã thảo luận và thông qua báo cáo công tác năm 2022 của Hội đồng Học viện và Chương trình làm việc năm 2023. Giao Thường trực Hội đồng căn cứ các ý kiến góp ý của Hội đồng bổ sung, hoàn thiện dự thảo để ban hành. Đồng thời, Hội đồng cũng thống nhất thông qua Kế hoạch giám sát của Hội đồng Học viện năm 2023, giao Thường trực Hội đồng xem xét, tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên, hoàn thiện văn bản để ban hành và chỉ đạo triển khai các nội dung tiếp theo. Hội đồng đã cho ý kiến và thông qua phân công lại nhiệm vụ các thành viên Hội đồng và các Tiểu ban của Hội đồng và các nội dung khác được trình tại kỳ họp lần này.
 
Ảnh 3. Toàn thể các thành viên của Hội đồng Học viện tham dự Hội nghị lần thứ Năm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Học viện báo cáo về kết quả công tác năm 2022, Chương trình công tác năm 2023 của Học viện, Hội đồng đã thảo luận và ghi nhận sự cố gắng của tập thể Ban Giám đốc Học viện trong nỗ lực, điều hành các mảng công tác và chỉ đạo hoạt động trong suốt 1 năm qua. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đề nghị Ban Giám đốc sớm xây dựng chi tiết, cụ thể đối với các nội dung bám sát với Chiến lược phát triển Học viện. Các nhiệm vụ trọng tâm cần được xác định đầy đủ làm cơ sở quan trọng để xây dựng các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp trong Kế hoạch công tác năm 2023. Giao Giám đốc Học viện nghiên cứu tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện các nội dung văn bản để báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình tài chính năm 2022, dự toán tài chính năm 2023.
Hội đồng đề nghị Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo hoàn thiện các nội dung đang chậm tiến độ theo Nghị quyết của Hội đồng Học viện năm 2022.
          Trong kỳ họp lần này, Hội đồng Học viện cũng đã công bố Quyết định và chúc mừng các đồng chí được BBT kiện toàn tham gia Hội đồng Học viện và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các đồng chí thành viên Học viện vì lý do công tác đã không thể tiếp tục tham gia Hội đồng Nhiệm kỳ 2021 - 2026.
          Phiên họp lần thứ 5 và cũng là phiên họp cuối cùng của năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thống nhất nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa đối với sự phát triển của Học viện trong thời gian tới. Cùng với những kỳ vọng về những đổi mới, tạo đột phá và đồng bộ trên các mặt hoạt động của đơn vị chính là tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, tận tận, trách nhiệm trong bối cảnh chuyển đổi số. Đoàn kết, cùng nỗ lực tạo khởi đầu cho một giai đoạn mới ở phía trước để đón chờ nhiều hơn thành tựu mới hướng đến kỷ niệm 70 năm VYA.

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video