11/29/2022 10:34:22 AM (2433)

Kết quả thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (Khóa 10) tiếp

 ĐIỂM THI LẦN 2 (KHÓA 10)

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 -2022

Lớp

Môn

Xem tại đây

XH1

Công tác xã hội cá nhân

Tải xuống

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em

Tải xuống

Tâm lý học phát triển

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

XH2

Công tác xã hội cá nhân

Tải xuống

Đạo đức nghề công tác xã hội

Tải xuống

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em

Tải xuống

Tâm lý học phát triển

Tải xuống

Tham vấn cơ bản

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video