11/27/2022 10:05:46 AM (230)

Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của thanh niên trong bối cảnh hiện nay"

     Ngày 26/11/2022, Phân viện miền Nam tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề "Trách nhiệm xã hội của thanh niên trong bối cảnh hiện nay".

   Tham dự hội thảo có sự hiện diện của TS Nguyễn Hải Đăng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Phân viện; Các nhà khoa học cùng toàn thể cán bộ và giảng viên Phân viện.

   Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài đến từ các chuyên gia, các nhà khoa học và được chia thành 3 phần: trách nhiệm xã hội của thanh niên trong bối cảnh hiện nay, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng giáo dục trách nhiệm xã hội cho thanh niên trong bối cảnh hiện nay, vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, trách nhiệm xã hội cho thanh thanh niên

   Qua 5 tham luận được trình bày và nhiều ý kiến đến từ nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đều đánh giá chủ đề của Hội thảo vô cùng ý nghĩa, thiết thực trong việc đánh giá đúng trách nhiệm của thanh niên trong bối cảnh hiện nay.

   Trong một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc hội thảo đã thành công tốt đẹp. Hội thảo đã gợi mở nhiều những vấn đề mới và chuyên sâu, từ đó mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới trong thời gian tới.

Đức Hanh

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video