11/20/2022 9:47:25 AM (1641)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 47 - Từ ngày 21/11/2022 đến 27/11/2022

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 47 - Từ ngày 21/11/2022 đến 27/11/2022
 
Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
21/11
8h00
 
14h00
Làm việc với Cục bảo trợ xã hội về tổ chức kỷ niệm ngày công tác xã hội
Thành phần: Ban Giám đốc, lãnh đạo khoa Công tác xã hội
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
15h00
Họp về công tác bồi dưỡng
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trung tâm Bồi dưỡng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
16h00
Họp trực tuyến về tổ chức Hội thảo khoa học Phân viện miền Nam
Thành phần: Giám đốc Học viện, các đồng chí Ban Tổ chức Hội thảo
Địa điểm: Phòng hợp Online
Thứ Ba
22/11
8h00
Họp Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
9h00
Họp Đảng ủy Học viện
Thành phần: Các đồng chí đảng ủy viên
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
10h00
Họp hội đồng sát hạch tiếp nhận viên chức về khoa Công tác xã hội
Thành phần: Theo quyết định thành lâp hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00
Giám sát tổ chức Đảng và đảng viên tại chi bộ Viện Nghiên cứu thanh niên
Thành phần: Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung, Phạm Thanh Mai, Nguyễn Đức Hanh, toàn thể chi bộ Viện Nghiên cứu thanh niên
Địa điểm: Phòng họp Viện Nghiên cứu thanh niên
14h00
Họp nhóm đề tài nghiên cứu cấp Bộ về xây dựng chương trình bồi dưỡng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
15h30
Giám sát tổ chức Đảng và đảng viên tại chi bộ sinh viên
Thành phần: Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung, Phạm Thanh Mai, Nguyễn Đức Hanh, toàn thể chi bộ sinh viên
Địa điểm: Phòng họp Viện Nghiên cứu thanh niên
Thứ Tư
23/11
8h00
Tổng kết Cụm thi đua số 8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thành phần: Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung
Địa điểm: Trường Quản lý cán bộ Giao thông vận tải
9h00
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn làm việc với Học viện về chương trình công tác năm 2023
Thành phần: Lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
 
14h00
Nghiệm thu tập bài giảng Quản trị địa phương
Thành phần: Các thành viên Hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Năm
24/11
7h00
Tham gia Đoàn công tác tại Malaysia (từ ngày 24 - 27/11/2022)
Thành phần: Đ/c Hoàng Minh Tuấn
14h00
Họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Đỗ Ngọc Hà, Đặng Vũ Cảnh Linh
Địa điểm: 60 Bà Triệu
16h00
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K66C25
Thành phần: Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung, phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.
Địa điểm: Số 10 Quang Trung, Hà Đông
Thứ Sáu
25/11
8h00
Giao ban tuần
Thành phần: Ban Giám đốc, trưởng các phòng, trung tâm
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
9h30
Giám đốc Học viện dự họp đánh giá bình xét cán bộ Phân viện miền Nam
Địa điểm: Phân viện miền Nam
14h00
Tiếp, giải quyết và trả lời ý kiến của cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên Học viện
Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Phân viện miền Nam
Thành phần: Giám đốc Học viện, Phạm Thanh Mai, Nguyễn Đức Hanh, lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện miền nam
Địa điểm: Hội trường Phân viện miền Nam
15h00
Giám sát chuyên đề chi bộ Phân viện miền Nam
Thành phần: Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phạm Thanh Mai, Nguyễn Đức Hanh
Theo kế hoạch của Đảng ủy Học viện
Địa điểm: Phân viện miền Nam
Thứ Bảy
26/11
7h30
Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam
Địa điểm: Hội trường tầng nhà C
Thành phần: Ban Thườngvụ Đảng ủy Học viện
8h00
Dự Hội thảo khoa học Phân viện miền Nam
Thành phần: Các đồng chí Giám đốc Học viện, Phạm Thanh Mai, Nguyễn Đức Hanh
Địa điểm: Hội trường Phân viện miền Nam
8h00
Hội thảo khoa học "Định hướng triển khai các phong trào lớn của Đội nhiệm kỳ 2022 - 2027"
Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên, đại diện sinh viên Khoa Công tác thanh thiếu niên; đại biểu dự theo giấy mời
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Chủ Nhật
27/11
8h00
 
14h00
 
 
Ghi chú:

 

Phần chữ đỏ là lịch mới thay đổi, bổ sung
 
LỊCH NHÂN ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022 - 2023
 
TT
KHOA
THỜI GIAN
1
Chính trị học
Thứ 2 ngày 21/11/2022
2
Công tác xã hội
Thứ 3 ngày 22/11/2022
3
Công tác Thanh thiếu nhi
Thứ 4 ngày 23/11/2022
4
Cơ bản
Thứ 5 ngày 24/11/2022
 
Ghi chú: Đề nghị Lãnh đạo các Khoa cử giảng viên đến Phòng Đào tạo thực hiện việc: bốc thăm đề thi, sao đề thi và niêm phong đề thi. Việc sao đề thi thực hiện tại phòng Hành chính
 
 

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video