11/2/2022 9:18:39 AM (2932)

Thông báo lịch học GDTC Khóa 11

Lịch học Giáo dục thể chất (đợt 1 năm 2022)

 Sinh viên khóa 11, niên khóa 2022 – 2026

1. Thời gian: Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 30/12/2022

2. Địa điểm: Sân Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

3. Lịch học cụ thể:

Thời gian

Ngày

Trang phục

Luật 1 + Luật 2

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 2 hàng tuần

Quần áo đồng phục thể dục của Học viện, đi giầy buộc dây

Luật 3 + Luật 4

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 3 hàng tuần

Luật 5 + Luật 6

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 4 hàng tuần

Luật 7 + Đảng

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 5 hàng tuần

TN1 + TN2

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 6 hàng tuần

NN 1 + NN2

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 2 hàng tuần

XH1 + XH2

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 3 hàng tuần

TLH1 + TLH2

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 4 hàng tuần

QHCC1 + QHCC2 + QHCC 3

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 5 hàng tuần

QHCC 4 + QHCC 5 + QHCC 6 + QHCC 7

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 6 hàng tuần

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video