10/13/2022 11:08:31 AM (1397)

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 8 NIÊN KHÓA 2019 - 2023

 DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA 8 NIÊN KHÓA 2019 - 2023


1. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước - Xem tại đây

2. Ngành Công tác Thanh thiếu niên - Xem tại đây

3. Ngành Công tác Xã hội - Xem tại đây

4. Ngành Luật - Xem tại đây

5. Ngành Quan hệ Công chúng - Xem tại đây

6. Ngành Quản lý Nhà nước - Xem tại đây

 

1. Điều kiện: Trung bình 07 kỳ học đạt từ 7.0 trở lên ( điểm thi lần 1) và không có môn nào dưới 4.0 (thi lại)
2. Sinh viên liên hệ với Khoa để đề xuất nội dung viết khóa luận tốt nghiệp.
3. Mọi thắc mắc liên hệ với Phòng Đào tạo qua địa chỉ daotao@vya.edu.vn

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video