7/26/2022 10:53:26 AM (7829)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022 (KHÓA 8)

 ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 8)

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 -2022

Lớp

Môn

Xem tại đây

TN

Công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác văn phòng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Hội

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 6

Tải xuống

CTXH

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Công tác xã hội trong trường học

Tải xuống

Công tác xã hội với người cao tuổi

Tải xuống

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Lý thuyết công tác xã hội

Tải xuống

Phát triển cộng đồng

Tải xuống

Thực hành công tác xã hội nhóm

Tải xuống

Trung bình học kỳ 6

Tải xuống

Luat 1

Khoa học quản lý

Tải xuống

Luật đất đai

Tải xuống

Luật học so sánh

Tải xuống

Pháp luật về cán bộ công chức, viên chức

Tải xuống

Pháp luật về công chứng, chứng thực

Tải xuống

Pháp luật về phòng chống tham nhũng

Tải xuống

Pháp luật về quyền con người

Tải xuống

Pháp luật về thanh thiếu nhi

Tải xuống

Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tải xuống

Trung bình học kỳ 6

Tải xuống

Luat 2

Khoa học quản lý

Tải xuống

Luật đất đai

Tải xuống

Luật học so sánh

Tải xuống

Pháp luật về cán bộ công chức, viên chức

Tải xuống

Pháp luật về công chứng, chứng thực

Tải xuống

Pháp luật về phòng chống tham nhũng

Tải xuống

Pháp luật về quyền con người

Tải xuống

Pháp luật về thanh thiếu nhi

Tải xuống

Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tải xuống

Trung bình học kỳ 6

Tải xuống

Luat 3

Khoa học quản lý

Tải xuống

Luật đất đai

Tải xuống

Luật học so sánh

Tải xuống

Pháp luật về cán bộ công chức, viên chức

Tải xuống

Pháp luật về công chứng, chứng thực

Tải xuống

Pháp luật về phòng chống tham nhũng

Tải xuống

Pháp luật về quyền con người

Tải xuống

Pháp luật về thanh thiếu nhi

Tải xuống

Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tải xuống

Trung bình học kỳ 6

Tải xuống

QHCC1

Kỹ năng sáng tạo trong truyền thông

Tải xuống

Kỹ thuật ghi hình và dựng hình

Tải xuống

Quản trị thương hiệu

Tải xuống

Tổ chức sản xuất các ấn phẩm truyền thông

Tải xuống

Truyền thông Maketing tích hợp

Tải xuống

Truyền thông số

Tải xuống

Trung bình học kỳ 6

Tải xuống

QHCC2

Kỹ năng sáng tạo trong truyền thông

Tải xuống

Kỹ thuật ghi hình và dựng hình

Tải xuống

Quản trị thương hiệu

Tải xuống

Tổ chức sản xuất các ấn phẩm truyền thông

Tải xuống

Truyền thông Maketing tích hợp

Tải xuống

Truyền thông số

Tải xuống

Trung bình học kỳ 6

Tải xuống

NN

Đánh giá nguồn nhân lực theo kết quả thực tế công việc

Tải xuống

Lập kế hoạch trong quản lý nhà nước

Tải xuống

Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng

Tải xuống

Quản lý nhà nước về dịch vụ công

Tải xuống

Quản lý nhà nước về kinh tế

Tải xuống

Văn hóa công sở

Tải xuống

Trung bình học kỳ 6

Tải xuống

D

Khoa học quản lý

Tải xuống

Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đảng

Tải xuống

Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tư tưởng

Tải xuống

Trung bình học kỳ 6

Tải xuống

Học lại

Xem tại đây 

 

 

 

 

 

 

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video