7/17/2022 (1921)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 29 - Từ ngày 18/7/2022 đến 24/7/2022

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 29 - Từ ngày 18/7/2022 đến 24/7/2022
 
Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
18/7
8h00
 
14h00
 
Thứ Ba
19/7
8h00
 
9h00
Làm việc với Học viện Quản lý giáo dục
Thành phần: Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung, Phòng Đào tạo.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà A
14h00
 
Thứ Tư
20/7
9h00
Họp về tổ chức Hội thảo với Đoàn TNNDCM Lào
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Thanh niên, Trung tâm bồi dưỡng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00
 
Thứ Năm
21/7
8h00
Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 
Thành phần: Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện
Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà C (Phân viện miền Nam dự trực tuyến)
14h00
Thứ Sáu
22/7
8h00
Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 
Thành phần: Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện
Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà C (Phân viện miền Nam dự trực tuyến)
8h00
Dự Đại hội đại biểu Đoàn TN cơ quan Trung ương Đoàn, lần thứ XXIV
Thành phần: Đ/c Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện
Địa điểm: Hội trường lớn Học viện
14h00
Giao ban tuần
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các Phòng, trung tâm Bồi dưỡng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Bảy
23/7
8h00
Lớp cán bộ Đoàn TNND Cách mạng Lào tham quan thực tế (từ ngày 23/7 đến ngày 25/7)
Thành phần: Lãnh đạo Học viện, Ban tổ chức, GVCN lớp
Địa điểm: Nghệ An
14h00
 
Chủ Nhật
24/7
8h00
 
14h00
 
 
Ghi chú:Phần chữ đỏ là lịch mới thay đổi, bổ sung

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video