7/9/2022 (1527)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 28 - Từ ngày 11/7/2022 đến 17/7/2022

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 28 - Từ ngày 11/7/2022 đến 17/7/2022
 
Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
11/7
8h30
Báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc và các nội dung Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào năm 2022
Thành phần: Giám đốc Học viện, Trung tâm Bồi dưỡng
Địa điểm: 62 Bà Triệu
10h30
Họp xét hồ sơ đăng ký tuyển sinh thạc sĩ năm 2022
Thành phần: Theo quyết định thành lập Ban xét hồ sơ
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà A
15h00
Khai mạc Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào năm 2022
Thành phần: Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Học viện; Ban tổ chức và GVCN lớp
Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà C
17h30
Ban Giám đốc Học viện tiếp Đoàn cán bộ Lào
Thành phần: Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện
Địa điểm: Hội trường lớn
Thứ Ba
12/7
8h00
 
14h00
Họp Đảng ủy Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
15h30
Hội nghị triển khai Kết luận Kiểm toán năm 2021
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện
Địa điểm: 62 Bà Triệu
Thứ Tư
13/7
8h00
Hội nghị lãnh đạo mở rộng cơ quan Trung ương Đoàn
Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện
Địa điểm: 62 Bà Triệu
9h00
Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 cơ quan Trung ương Đoàn
Thành phần: Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu thanh niên, Tạp chí thanh niên, Phân viện miền Nam
Địa điểm: 62 Bà Triệu
13h00
Họp Ban thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn
Thành phần: Bí thư Đảng ủy Học viện
Địa điểm: 62 Bà Triệu
14h00
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, sơ kết công tác đảng cơ quan Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2022
Thành phần: Đảng ủy Học viện
Địa điểm: 62 Bà Triệu
14h00
 
Thứ Năm
14/7
8h00
Đi công tác tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (từ ngày 14/7 đến ngày 19/7/2022)
Thành phần: Giám đốc Học viện, Đ/c Nguyễn Tiến Dũng
14h00
 
Thứ Sáu
15/7
8h00
Giao ban tuần
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng, trung tâm bồi dưỡng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00
 
Thứ Bảy
16/7
8h00
 
14h00
 
Chủ Nhật
17/7
8h00
 
14h00
 
 
Ghi chú: Phần chữ đỏ là lịch mới thay đổi, bổ sung

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video