6/29/2022 7:50:07 AM (3330)

KẾT QUẢ ĐIỂM TOÀN KHÓA VÀ DANH SACH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP KHÓA 7 ( NIÊN KHÓA 2018 - 2022)

 KẾT QUẢ ĐIỂM TOÀN KHÓA VÀ

DANH SÁCH DỰ KIÊN XÉT TỐT NGHIỆP

KHÓA 7 NIÊN KHÓA 2018 - 2022

ĐỢT 1 NĂM 2022

 Điều kiện để được xét tốt nghiệp:

1. Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc theo yêu cầu của chương trình đào tạo ( Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tin học đại cương, GDQP-AN, GDTC), đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ( Tiếng Anh, Tin học ( CC tin học do Học viện TTN Việt Nam cấp)

2. Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;

3. Hoàn thành học phí ( Từ kỳ 1 đến kỳ 8) và tiền KTX, tiền điện ( nếu có)

4. Hoàn trả sách, báo, tạp chí, tập bài giảng (nếu có) 

 

KẾT QUẢ ĐIỂM TOÀN KHÓA ( TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 25.06.2022)

K7-CC ; K7-D; K7-L1; K7-L2; K7-NN; K7-TN1; K7-TN2; K7-XH1; K7-XH2

DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP

Xem tại đây

Ghi chú: Mọi thắc mắc sinh viên gửi về mail: daotao@vya.edu.vn ghi rõ:

1. Nội dung thắc mắc:

2. Học và tên:

3. Lớp, khóa:

4. Số điện thoại

 Ngày kết thúc thắc mắc: 06.07.2022

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video