6/1/2022 (1711)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHÓA 7 ( TÍNH ĐẾN NGÀY 02.06.2022)

KẾT QUẢ HỌC TẬP KHÓA 7

TÍNH ĐẾN NGÀY 12.06.2022

K7-CC - XEM TẠI ĐÂY

K7-D - XEM TẠI ĐÂY

K7-L1 - XEM TẠI ĐÂY

K7-L2 - XEM TẠI ĐÂY

K7- TN1 - XEM TẠI ĐÂY

K7-TN2 - XEM TẠI ĐÂY

K7- NN - XEM TẠI ĐÂY

K7-XH1 - XEM TẠI ĐÂY

K7-XH2 - XEM TẠI ĐÂY

SINH VIÊN RÀ SOÁT KỸ CÁC NỘI DUNG SAU: HỌ VÀ TÊN; NGÀY THÁNG NĂM SINH; NƠI SINH; GIỚI TÍNH; ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN

NỘI DUNG THẮC MẮC GỬI VỀ : daotao@vya.edu.vn trước ngày 15/06/2022

Ghi rõ: HỌ VÀ TÊN - LỚP

NỘI DUNG : ...... ĐÍNH CHÍNH VÀ PHẢN HỒI

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video