3/31/2022 10:39:15 AM (3094)

THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH THÁNG 4.2022

 LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

ĐỢT 8 - THÁNG 4.2022


1. Lịch thi - Xem tại đây

2. Danh sách chia phòng thi

- Phòng 601 - Xem tại đây

- Phòng 602 - Xem tại đây

- Phòng 603 - Xem tại đây

- Phòng 604 - Xem tại đây

- Phòng 701 - Xem tại đây

- Phòng 703 - Xem tại đây

- Phòng 705 - Xem tại đây

- Thi bổ sung kỹ năng nói - Xem tại đây

- Thi bổ sung kỹ năng viết - Xem tại đây

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video